Konserwacja kamiennego epitafium Bogusława i Anny Radziwiłł z XVII w. z Katedry NMP i Św. Wojciecha w Kaliningradzie

Opublikowano 9 kwietnia 2019

doktorant: Andrzej Kazberuk

Przewód wszczęty : 7.12.2010

Temat rozprawy: „Konserwacja kamiennego epitafium Bogusława i Anny Radziwiłł z XVII w. z Katedry NMP i Św. Wojciecha w Kaliningradzie”.

Uzupełnieniem pracy ma być aneks:

„Badania obrabialności żywic sztucznych (wraz z wypełniaczami) u używanych do rekonstrukcji i imitacji alabastrów i marmurów”.

Promotor – dr hab. Janusz Smaza