Rekonstrukcja płaskorzeźby Stefana Szwanera „Bitwa pod Wiedniem” z attyki Pałacu Muzeum w Wilanowie na podstawie archiwalnej fotografii

Opublikowano 9 kwietnia 2019

doktorant: Elżbieta Kołodziejczyk-Macander

Przewód wszczęty : 28.04.2011

Temat rozprawy: „Rekonstrukcja płaskorzeźby Stefana Szwanera „Bitwa pod Wiedniem” z attyki Pałacu Muzeum w Wilanowie na podstawie archiwalnej fotografii”.

Promotor – dr hab. Wiesław Procyk