Rekonstrukcja płaskorzeźby Stefana Szwanera „Bitwa pod Wiedniem” z attyki Pałacu Muzeum w Wilanowie na podstawie archiwalnej fotografii

Opublikowano 9 kwietnia 2019

doktorant: Elżbieta Kołodziejczyk-Macander

Przewód wszczęty : 28.04.2011

Obrona: 27.09.2019 

Temat rozprawy: „Rekonstrukcja płaskorzeźby Stefana Szwanera „Bitwa pod Wiedniem” z attyki Pałacu Muzeum w Wilanowie na podstawie archiwalnej fotografii”.

Dziedzina : sztuki

Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Promotor – dr hab. Wiesław Procyk

Recenzenci: prof. Jerzy Nowosielski – emeryt. pracownik ASP w Warszawie

prof. Janusz Pastwa – emeryt. pracownik ASP w Warszawie

Recenzja prof. Jerzy Nowosielski

Recenzja prof. A.J. Pastwa

streszczenie