Zagadnienia ikonograficzne, technologiczne i konserwatorskie ściennej polichromii Sądu ostatecznego w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie– jako przyczynek do rozpoznania warsztatu gotyckich malowideł ściennych z XIV i XV wieku na terenach Małopolski

Opublikowano 9 kwietnia 2019

doktorant: Kinga Lubarska 

Przewód wszczęty : 25.06.2008

Temat rozprawy Zagadnienia ikonograficzne, technologiczne i konserwatorskie ściennej polichromii Sądu ostatecznego w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie– jako przyczynek do rozpoznania warsztatu gotyckich malowideł ściennych z XIV i XV wieku na terenach Małopolski”.

Promotor – prof. dr hab. Maria Lubryczyńska