Obrona rozprawy doktorskiej Dariusza Subocza

Opublikowano 10 kwietnia 2019

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

informuje, że dnia 17 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dariusza Subocza

Temat rozprawy:

 

„Koncepcja Szpitala Konserwatorskiego – zabezpieczenie i ratowanie zabytków sztuki na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi. Realizacja jednego z modułów – komory próżniowej do dezynfekcji i liofilizacji”

Promotor:

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Recenzenci:

Prof. dr hab. Mieczysław Stec – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

dr hab. Piotr Niemcewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Obrona odbędzie się w siedzibie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Dziekanacie

Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

00-379 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37