Ceramiczne detale w gotyckiej architekturze sakralnej na terenie Pomorza Wschodniego. Problematyka technologiczna, konserwatorska i restauratorska na przykładzie kościoła p.w. św, Barbary w Lalkowach oraz innych wybranych kościołów z XIV-XV wieku

Opublikowano 11 kwietnia 2019

doktorant: Piotr Owczarek

Przewód wszczęty : 30.11.2018

Temat rozprawy: „Ceramiczne detale w gotyckiej architekturze sakralnej na terenie Pomorza Wschodniego. Problematyka technologiczna, konserwatorska i restauratorska na przykładzie kościoła p.w. św, Barbary w Lalkowach oraz innych wybranych kościołów z XIV-XV wieku”.

Promotor – dr hab. Janusz Smaza