Chorągiew z przedstawieniem Matki Bożej w płaszczu opiekuńczym adorowanej przez dominikanów z klasztoru OO. Dominikanów w Gidlach na tle baroko-wych, haftowanych chorągwi dominikańskich w zbiorach polskich. Technologia i technika wykonania a problematyka konserwatorska

Opublikowano 11 kwietnia 2019

doktorant: Agnieszka Krzemińska-Maciejko

Przewód wszczęty : 21.03.2019

Temat rozprawy.: „Chorągiew z przedstawieniem Matki Bożej w płaszczu opiekuńczym adorowanej przez dominikanów z klasztoru OO. Dominikanów w Gidlach na tle baroko-wych, haftowanych chorągwi dominikańskich w zbiorach polskich. Technologia i technika wykonania a problematyka konserwatorska”.

Promotor – dr hab. Joanna Czernichowska

Promotor pomocniczy: dr Monika Stachurska