Konserwacja, restauracja i re-organizacja wyposażenia świątyni w Odrzechowej. Rozwiązania konserwatorskie w kontekście przemian kulturowych i zmian konfesyjnych na terenach południowo-wschodniej Polski po 1945 r.

Opublikowano 11 kwietnia 2019

doktorant: Łukasz Wojtowicz

Przewód wszczęty : 11.07.2018

Temat rozprawy : „Konserwacja, restauracja i re-organizacja wyposażenia świątyni w Odrzechowej. Rozwiązania konserwatorskie w kontekście przemian kulturowych i zmian konfesyjnych na terenach południowo-wschodniej Polski po 1945 r.”

Promotor – dr hab. Joanna Czernichowska