Późnogotyckie retabulum ze scena Opłakiwania Chrystusa z Pracowni Mistrza Ołtarza Zwiastowania. Technika technologia i problematyka konserwatorska na tle podobnych dzieł z terenów Śląska

Opublikowano 11 kwietnia 2019

doktorant: Jan Morzycki-Markowski

Przewód wszczęty : 21.03.2019

Temat rozprawy.: „Późnogotyckie retabulum ze scena Opłakiwania Chrystusa z Pracowni Mistrza Ołtarza Zwiastowania. Technika technologia i problematyka konserwatorska na tle podobnych dzieł z terenów Śląska”.

Promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski