Problematyka technologiczno-konserwatorska Grupy św. Jerzego (ok. 1420) z kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku i próba znalezienia efektywnej metody rekonstrukcji zabytkowej polichromii

Opublikowano 11 kwietnia 2019

doktorant: Ewa Lisiak

Przewód wszczęty: 14.06.2018

Temat rozprawy: „Problematyka technologiczno-konserwatorska Grupy św. Jerzego (ok. 1420) z kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku i próba znalezienia efektywnej metody rekonstrukcji zabytkowej polichromii”

Promotor: dr hab. Danuta Stępień

Recenzenci:    prof. dr hab. Elżbieta Basiul

prof. Jerzy Nowosielski