Nominacja do Nagrody Inteligentnego rozwoju 2019 dla dr Izabeli Zając

Opublikowano 29 maja 2019

Dr Izabela Zając otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu „Prekursorskie badania konserwatorskie i technologiczne albumów fotograficznych z XIX wieku. Innowacyjne strategie konserwacji i ochrony”.

Głównym organizatorem i inicjatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Patronem honorowym jest dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają osoby i organizacje, które w swej pracy: realizują innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych; realizują projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki; dbają o rozwój sfery badawczo-rozwojowej lub działają na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.

 

Szczegółowe informacje na temat IV Forum Inteligentnego Rozwoju znajdują się na stronie: https://irforum.pl