Zaprawa i tynk

Opublikowano 21 sierpnia 2019

Zdjęcia mikroskopowe zaprawy przygotowawczej bogatej w wypełniacz mineralny i tynku składającego się głównie ze spoiwa. Sa’adon, 5-7 w.