PROJEKTY NAUKOWE

Opublikowano 23 października 2019

PROJEKTY NAUKOWE:

  • Kierowanie projektem: 2011-2015 – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, pt.: Innowacje i nowe technologie konserwacji dotyczące badań i ochrony dzieł sztuki z tworzyw sztucznych. Zrównoważony rozwój poprzez zbudowanie bazy wiedzy dla badań identyfikacyjnych, metodyki konserwacji i ekspozycji w kolekcjach i przestrzeni publicznej. Projekt poświęcony ochronie i zachowaniu sztuki współczesnej. Współpraca: ASP w Warszawie, wydziały Chemii Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, SGGW, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Crikoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, Fundacja Galerii Foksal, Galeria Salon Akademii Warszawskiej ASP, Galeria Propaganda w Warszawie. 

Projekt obejmował następujące obszary badawcze: dziedzictwo kulturowe XX/XXI w, badania identyfikacyjne, nowe technologie, dokumentacja, tworzywa sztuczne w dziełach sztuki. Główne cele projektu: wyznaczenie standardów, określenie i propozycje rozwiązań problemów ochrony dzieł sztuki z tworzyw sztucznych poprzez synergię działań identyfikujących oraz ustalenie metodyki postępowania na polu opieki, konserwacji i ekspozycji, stworzenie aktualnej metodologii identyfikacji i modelu dokumentacji wraz z wdrożeniem. 

Upublicznienie: wyniki zostaną opublikowane w formie dwóch publikacji, których wydanie planowane jest na 2019 r. (Wydawnictwo ASP w Warszawie): 

MONOGRAFIA- M. Jadzińska, Tworzywa sztuczne w sztukach wizualnych, s. 410

PRZEWODNIK – publikacja popularno-naukowa dla szerszego grona odbiorców – M. Jadzińska, Pomocnik praktyczny dla zagubionych pasjonatów tworzyw sztucznych w …sztuce, (tytuł roboczy), s. 220

Przebadano obiekty 13 czołowych artystów polskich (od lat 50 XX w. do dziś):  P. Althamera, J. Antonisza, W. Borowskiego, M. Bałki, S. Dróżdża, T. Kantora, E. Krasińskiego, Z. Libery, A. Szapocznikow, L. Tarasewicza, J. Tarasina,  P. Zarębskiego, J. Wójcik.

 

  • 2018-2021 – PROJECT Unii Europejskiej INNOVA CUBA – partnerzy: MIK -Międzyuczelniany Instytut Konserwacji, Warszawa-Kraków, Polska, ARCiCultureSolidari, University Florence UNIFI, Assorestauro–Italian Association of Monuments Conservation Companies, AITR-Italian Association Responsible Tourism, Arci Comitato Regionale Toscano. International and inter-sectoral invention to safeguard the country’s cultural heritage.

Strona polska – prof. Andrzej Koss (MIK), dr inż. Roman Ostrowski (WAT), dr. hab. Monika Jadzińska (MIK), Radosław Tusznio (MIK).

 

  • 2009-2011 – PROJEKT Unii Europejskiej: « PRACTIC’S ». PRACTICES, RESEARCH, ACCESS, COLLABORATION, TEACHING IN CONSERVATION OF CONTEMPORARY ART 

Projekt koordynowany przez: Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN) (lider), współkoordynatorzy: TATE Gallery, Anglia; Restaurierungzentrum Düsseldorf/Cologne Institute for Conservation Sciences – Cologne University of Applied Sciences, Niemcy; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Hiszpania; Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K.), Belgia; the Foundation for the Conservation of Contemporary Art (SBMK), Holandia. Partnerzy: 33 wiodących muzeów, instytucji i uniwersytetów z całego świata (oprócz wyżej wymienionych m.in.: MOMA Museum of Modern Art, Nowy Jork; Doerner Institut Munich Pinakothek der Moderne, Niemcy; RCE Cultural Heritage Agency, Holandia; Art. Documentation, Niemcy; Museum Tinguely, Szwajcaria; Museo del Novocento, Włochy; Art Museum of Estonia Kumu; Akademia Sztuk Pięknych ASP w Warszawie; Academy of Fine Arts w Wiedniu; Maastricht University; Hamburger Kunsthalle, Niemcy; University of Amsterdam, Holandia; Netherlands Media Art Institute, Holandia;  Video Conservation Studio Berne, Szwajcaria i inni.

Był to największy i najbardziej istotny w tych latach międzynarodowy projekt dotyczący zachowania i konserwacji sztuki współczesnej. Dużym wyróżnieniem było opublikowanie artykułu stanowiącego merytoryczny wstęp do monografii tematu podsumowującego dwa projekty unijne: InsideInstallations i PRACTIC’s: Jadzińska, M., The Lifespan of Installation Art, Introduction, ://Inside Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks. Eds. T. Scholte, G. Wharton, Amsterdam 2012, p. 21-32. Uczestnik projektu.

– Projekt PRACTIC UE w 2010 to również współorganizowanie Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary Art: Who Cares?», 9-11.06.2010 koordynowanego ICN oraz SBMK w Amsterdamie oraz m.in. przez przedstawicieli Wydziału – Sesja «The Knowledge Tree»: program, koordynacja i referaty w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010. Była to największa od 1998 r. światowa konfrontacja naukowców, konserwatorów i artystów zaangażowanych w ochronę dziedzictwa sztuki najnowszej. Udział wzięło 550 profesjonalistów z 32 krajów. Nasz udział (prof. I. Szmelter, dr M. Jadzińska) polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu osobnej Sesji INCCA-Central-Eastern Countries, oraz odczytaniu referatów i zorganizowaniu wystawy posterów w Sesji Posterowej.

– Międzynarodowa sieć INCCA-CEE: kierowanie powstałą w 2009r. siecią naukową grupy International Network for Conservation of Contemporary Art – dla Centralnej i Wschodniej Europy (INCCA – Central Eastern Europe): prof. Iwona Szmelter i dr Monika Jadzińska (vice). 

– sub-projekt UE Access2CA- ON PUBLIC ACCESS TO CONTEMPORARY ART CONSERVATION; seminaria: Ljubljana (2009) i Porto (2011), referaty na obu sesjach.

 

  • 2009-2011 – PROJEKT Unii Europejskiej: CHIC – EUROPEAN CULTURAL HERITAGE IDENTITY CARD

Konsorcjum: 12 partnerów z 11 państw: Słowenia (lider), Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Polska, Hiszpania, na poziomie narodowym i międzynarodowym. Advisory Committee: Egipt, Francja, Norwegia, Szkocja (UK), Niderlandy. Instytucje tworzące projekt to m.in.: Univerza v Ljubljani (koordynator), Sowenia; Pałac Schönbrunn w Wiedniu (Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges mbH) Austria; Centre Scientifique et Technique de la Construction, Belgia; Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V., Niemcy; Zagora-Zagorje, Chorwacja, National Technical University of Athens, Grecja; TECHNION -Israel Institute of Technology, Izrael; Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Włochy; Università degli Studi di Ferrara, Włochy;  Instytut Podstawowych Problemow Techniki Polskiej Akademii Nauk, Polska; Ustav teoreticke a aplikovane mechaniky, akademie ved Ceske Republiky verejna vyzkumna instituce, Czechy;  Labein-Tecnalia, Hiszpania.

Celem projektu było stworzenie systemu Kart Identyfikacyjnych dla dziedzictwa kulturowego: »Cultural Heritge Identity Card« – CHIC dla zbudowania prawidłowego modelu systematycznego gromadzenia i przechowywania danych na temat obiektów dziedzictwa na terenie Europy i krajów sąsiednich.  System CHIC ma wspierać zrównoważony rozwój na rzecz zachowania, opieki i konserwacji aktywnej i profilaktycznej obiektów oraz miejsc zabytkowych.  

  • 2006-2007 PROJEKT Unii Europejskiej – CESARE BRANDI (1906-1988), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE IN THE XX CENTURY

koordynator: ICR Rome; partnerzy: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italy; Istituto Centrale per il Restauro, Italy; Associazione Amici di Cesare Brandi, Italy; Associazione Giovanni Secco Suardo, Italy, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska; Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Germany; Institut National du Patrimoine, France; Universidad Politécnica de Valencia, Spain; Universidade Técnica de Lisboa, Portugal; Université Libre de Bruxelles, Belgium; The Hamilton Kerr Institute in Cambridge, England.

Z okazji 100-lecia urodzin Cesare Brandiego, pośród ok. 200 różnego rodzaju działań zorganizowany został, finansowany przez UE, projekt w 8 krajach europejskich – cel – narodowe konferencje i wystawy propagujące teorie Brandiego, międzynarodowa dyskusja na temat teorii i praktyki konserwatorskiej. Uczestnik projektu.

  • 2007  współorganizator polskiej konferencji: Cesare Brandi (1906-1988). His Thought and the Heritage Debate. Art of Conservation – Restoration in Poland and co-organizer of the exhibition: Sztuka Konserwacji i Restauracji w Polsce, Muzeum Pałacu w Wilanowie. 
  • 2004-2007 Projekt Unii Europejskiej: INSIDE INSTALLATIONS. PRESERVATION AND PRESENTATION OF INSTALLATION ART; koordynatorzy: ICN – Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam; TATE, London (www.insideinstallations.org)

Największy światowy projekt dotyczący konserwacji sztuki instalacji (33 czołowe muzea sztuki współczesnej i instytucje naukowe z Europy i USA). Uczestnik projektu. 

  • 2002-2003 ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – WSPÓŁCZEŚNI ARTYŚCI WARSZAWSCY (SAVE IT FOR THE FUTURE – MODERN WARSAW ARTISTS)  – I. Szmelter, M. Jadzińska – wywiady z czołowymi artystami warszawskimi (M. Abakanowicz, M. Bałka, A. Jachtoma, S. Gierowski, A. Kobzdej, T. Pągowska, W. Sadley, J. Sempoliński, L. Tarasewicz, M. Woszczyński) – 3CDs, współautor projektu (prof. I. Szmelter, M. Jadzińska).
  • 2000-2004 UE PROJECT: RAPHAEL – ESTABLISHING OF THE INTERNET NETWORK REGARDING CONSERVATION OF THE MODERN ART INCCA. Europejski projekt dotyczący zachowania i konserwacji sztuki współczesnej i nowoczesnej. Uczestnik projektu.
  • (2011-2019) KIEROWNIK BADAŃ STATUTOWYCH FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO w zakresie opieki, ochrony i konserwacji sztuki współczesnej na polu teoretycznym i praktycznym pt. WARSZTAT ARTYSTY. Budowa archiwum danych o technologiach sztuk wizualnych.