Dzieła konserwatorskie i artystyczne Prof Dr hab. Monika Jadzińska

Opublikowano 24 października 2019

Zrealizowane dzieła konserwatorsko-restauratorskie i artystyczne 

Sztuka dawna:

 • konserwacja-restauracja (projekt, realizacja w zespole, dokumentacja – kierownik prac) późnorenesansowego ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława w Stowięcinie, gm. Główczyce, pow. Słupsk, wym. 2,35×3,30cm, późnorenesansowy ołtarz typu architektonicznego, wolnostojący, polichromowany, odkryte oryginalne malowidła przedstawiające herby rodów von Stojentin i von Wedel, oraz późniejsze niemieckie inskrypcje stanowiące cytaty z Pisma Świętego, tech. podłoże drewniane, polichromia w technice tempery, srebrzenia, złocenia
 • konserwacja-restauracja (projekt, realizacja, dokumentacja) rokokowego ołtarza głównego w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy w Ciechanowcu- kierownik prac (realizacja w zespole)
 • konserwacja-restauracja (projekt, realizacja, dokumentacja) oraz rekonstrukcja drewnianego stropu polichromowanego XVII/XVIII w. w kościele pw. Św. Mikołaja w Raculi – kierownik prac (realizacja w zespole)
 • prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu w Łańcucie: Apartamenty Brenny, Gabinet Rokokowy, Salon Bouchera (praca w zespole, uczestnictwo w pracach przez trzy lata 1994-2000 pod kier. U. Drozdowicz)
 • Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu w St. Petersburgu, uczestnik prac PP PKZ
 • koordynacja i prace konserwatorsko-restauratorskie przygotowujące obiekty do wystaw oraz ekspertyzy konserwatorskie, jak również opieka kuratoryjno-konserwatorska na miejscu w Japonii ponad 160 obiektów dla 5 wystaw w Japonii zbiorów Kolekcji im. Jana Pawła II (2002–2012): Madonna and Child, Tokio; Baroque to Rococo, Tokio – Ibaraki; Woman in Art, Tokio; Elegant European Women, Takamatsu; 17th Century European Paintings, Hokkaido
 • konserwacja malarstwa sztalugowego, rzeźby polichromowanej, ikon oraz ram wraz z dokumentacją dzieł sztuki (XIV–XX w.), zbiory Kurii Prymasa Glempa, Kolekcji im. Jana Pawła II, m.in.:

– Gentile da Fabriano, krąg, Zuzanna i starcy,  XIV-XVw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 32,9×56,6cm

– Szkoła Marches, Maryja z dzieciątkiem, XIV/XV w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 130×58,5cm

– Jan van Scorel, Św. Maria Magdalena, XIV/XVw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 68,5×85,5cm

– Pieter Paul Rubens, pracownia, Studium portretu, XVI/XVIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, szkic do obrazu, wym. tondo 19,5 cm średnica

– Cornelis Engelbertsz, Św. Agnieszka, XV/XVI w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 44,5×23,5cm

– Jan Gossaert zw. Mabuse, szkoła, Najświętsza Maryja Panna, XV/XVIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym , wym. 46x38cm

– Pieter Aertsen, Wskrzeszenie Łazarza, XVI w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 44,5×39,8cm

– Pierre Dumonstrier, Henryk IV, król Francji jako dziecko, XVIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 35,5x28cm

– Joseph Heinz Starszy, Mistyczne zaślubiny Św. Katarzyny, XVI w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 84x61cm

– Cornelis Cornelisz van Haarlem, Przybicie do krzyża, XVI/XVIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 104,5×72,5cm

– Cornelis van Poelenburgh, Płomień miłości, XVIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu drewnianym, wym. 30x40cm

– Jan Weenix, Portret matki z dziećmi na tarasie, XVII/XVIIIw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 123x111cm

– autor nieznany, Jezus i samarytanka, XVIII/XIX w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym., wym. 61x147cm

– Sir Thomas Lawrence, Portret Lady Brummel, XVIII/XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 70,5×50,5cm

– Sir Henry Raeburn, Portret Adama Duncana jako dziecko, XVIII/XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 88,5x67cm

– Carlo Labruzzi, przypisywany, Rzymska dobroczynność, XVIII/XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 100×137,2cm

– Pierre Louis Omer Charlet, Alegoria czasu, XIX w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 130x189cm

– Henry Campotosto, Miłość macierzyńska, XIX/XXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 45,6×63,5cm

 

  • konserwacja-restauracja wraz z dokumentacją obrazu Madonna z Dzieciątkiem, XVIII w., malarz włoski, z ołtarza bocznego kościoła p.w. Św. Antoniego w Stawiskach, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płótnie, wym. 93x73cm
  • konserwacja-restauracja wraz z dokumentacją obrazu Wacława Piotrowskiego Św. Roch, XIX w. z ołtarza głównego w kościele p.w. św. Rocha w Lipkowie, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 170x110cm
  • konserwacja-restauracja obrazu bez tytułu (Wieczór) Wilhelma Kotarbińskiego, XIXw., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 250x150cm
  • konserwacja-restauracja obrazu wraz z dokumentacją Św. Antonii z Dzieciątkiem, autor nieznany, XVIII w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, z kościoła p.w. Św. Antoniego w Stawiskach,  wym. 200x120cm
  • konserwacja-restauracja obrazu wraz ramą Leona Etiénne Tournésa, Kąpiąca się, XIX/XX,  malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 45x23cm

 

 • konserwacja-restauracja obiektów z prywatnych zbiorów kolekcjonerów z Polski, Niemiec, Francji i Rosji

 

 

Sztuka współczesna:

 • kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z projektami i dokumentacjami konserwatorskimi 14 obiektów Juliana Antonisza na wystawę: Antonisz: Technika jest dla mnie rodzajem sztuki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie, Filmoteka Narodowa, Warszawa – Kraków 2012/2013. Mój udział w konserwacji-restauracji poniżej wymienionych obiektów: 100%

Pantograf-animograf fazujący, 1970, tzw. Fortepian Antonisza, materiały różne (kilkadziesiąt różnych elementów w tym ready made, różnorodne materiały m.in. drewno, metal, papier, tektura, płyta pilśniowa, paździerzowa, guma, tworzywa sztuczne i inne), wym. 63x62x15cm

Pantograf-animograf z projekcją optyczną, 1968, technika j.w., wym. 22x54x48cm

Maszyna do rysowania i malowania bezpośrednio na taśmie filmowej, wersja turystyczna, technika j.w., wym. 8×8,2x18cm, 

Pantograf-animograf, 1977, techn. j.w., wym. 8,5x42x53cm

Antograf-animograf fazujący, 1968/75, techn. j.w., wym. 75x100x21cm

Aparat do grawerowania śladu dźwięków, 1975, techn. j.w., wym. 25,5x35x24cm

Stół montażowy sonograf, 1978, techn. j.w., wym. 27x54x49cm

Maszyna z żarówką, techn. j.w., wym. 31,3x23x22cm

Chropograf skaningowy duży, 1983, techn. j.w., wym. 72x43x36cm

Radioodbiornik, techn.  j.w., wym.26x35x9cm

Radioodbiornik, techn. j.w., wym. 20x22x8cm

Animograf, 1979, techn. j.w., wym. 25,5x35x24cm

Dźwiękownica unikalna żyletkowa, 1970, techn. j.w., wym. 30x56x47cm

Drukarka filmowa 35mm, 1968/76, techn.  j.w., wym. 27x46x16cm

 

 • opieka konserwatorska nad wystawami i sporządzenie kart konserwatorskich do ok. 300 obiektów wykonanych w różnych technikach, z użyciem różnych, często niekonwencjonalnych materiałów Juliana Antonisza na wystawę: Antonisz: Technika jest dla mnie rodzajem sztuki, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 22.01-17.03.2012, Muzeum Narodowe w Krakowie 13.04-16.06.2013, Mój udział 90%

 

 • projekt konserwatorski – prace konserwatorskie i raporty obiektów sztuki współczesnej, profilaktyka konserwatorska (ekspertyzy dot. warunków ekspozycji) dla galerii Salon Akademii i galerii aTAK w Warszawie na wystawę Przenikania, 8.12.2011-20.01.2012. Mój udział 100%: 

– Roman Opałka, Kompozycja abstrakcyjna, 1964, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 130x83cm

– Tadeusz Brzozowski, Petent/Punter, 1978, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, 166x68cm

– Tadeusz Brzozowski, Mamroty, 1975, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 196x66cm

– Jan Lebenstein, Figura nr 72, 1960, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 179x67cm

– Antonii Fałat, W piwnicznej izbie, czyli traktat o asymetrii, 1979, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 100×105 

– Jerzy Stajuda, Kassyteryda, 1975, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 97x146cm

 

 • (2012-15) projekt konserwatorsko-badawczy: identyfikacja technik i technologii, interpretacja i dokumentacja prac badawczych, opisy stanów zachowania, pełna dokumentacja fotograficzna, opracowanie danych na temat historii, funkcji, treści, procesów tworzenia oraz stany zachowania obiektów wykorzystujących nowoczesne materiały (tworzywa sztuczne) i technologie następujących artystów: Paweł Althamer, Antonisz, Mirosław Bałka, Włodzimierz Borowski, Stanisław Dróżdż, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński,  Zbigniew Libera, Alina Szapocznikow, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Piotr Zarębski, Julita Wójcik z następujących instytucji kultury i sztuki: ZACHĘTY – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, CRIKOTEKI – Ośrodka Dokumentacji sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Fundacji Galerii Foksal, Galerii Propaganda w Warszawie. Upublicznienie: dwie publikacje, których wydanie planowane jest na pocz. 2019 r: MONOGRAFIA: Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej. Historia, identyfikacja, zachowanie oraz PRZEWODNIK – publikacja popularno-naukowa dla szerszego grona odbiorców: Pomocnik praktyczny dla zagubionych pasjonatów tworzyw sztucznych w …sztuce, Wydawnictwo ASP w Warszawie. Mój udział (nie licząc samego przeprowadzenia badań laboratoryjnych) – 95%:

– dwie rzeźby Pawła Althamera z cyklu Almech: WitoldMarek, 2011, materiały: polietylen, farba akrylowa, metal, wym. ok. 180x150x100cm

– Paweł Althamer, Pan Guma, 2008, rzeźba, materiały: tworzywa sztuczne, warstwy polichromii, wym. 170x150x100cm

– Antonisz – Julian Antoniszczak,  Pianista, lata 70-te (?), rysunek kolorowy malowany na folii malarsko-graficznych, tusze kolorowe, wym. 5,5x7cm

– Antonisz – Julian Antoniszczak, frament taśmy filmowej, wydrapywanej, rysowanej, rytej, lata 70-te (?), materiał: celuloid, 

– Mirosław Bałka, Arbeitplatz – figura, rzeźba, 2011 materiały: żelkot

– Włodzimierz Borowska, Arton X, 1962, obiekt, materiały: różnorodne tworzywa sztuczne

– Stanisław Dróżdż, kostki w pracy Alea iacta Est, pierwotnie monumentalnym projekcie pokazanym w 2003 roku na 50-tym Biennale w Wenecji, edytowany pięciokrotnie w pięciu różnych wersjach, stworzone na zamówienie barwne tworzywo polimerowe, wym. 2x2cm

– Tadeusz Kantor, Manekiny ze spektaklu Umarła klasa – dwa komplety, dwa typy lalek, 1970, 1989, materiały: pierwsza wersja – zachowana tylko jedna lalka: lateks, inne: polichlorek winylu, wymiary różne

– Zbigniew Libera, The doll you want to undress, 1998, 3 lalki w pudełku, materiały – różnego rodzaju tworzywa sztuczne, karton zadrukowany, wym. 3x (52x17x12cm)

– Alina Szapocznikow, Nowotwory uosobione, 1971, 14 elementów, materiały: poliester, włókna szklane, gaza, gazety, wym. I-XIV po kolei: 39x60x33cm, 37x40x29cm, 25x30x31cm, 27x25x30cm, 22x25x19cm, 17x26x25cm, 24x26x17cm, 23x24x20cm, 20x38x17cm, 22x38x15cm, 18x23x29cm, 24x24x26cm, 15x19x13cm, 15x21x19cm

– Alina Szapocznikow, Popiersie bez głowy, 1968, rzeźba, materiały: poliester, poliuretan, metal, drewno, wym. 46x64x73cm

– Leon Tarasewicz, Bez tytułu, 50m obrazów na sklejce, materiały: tynk syntetyczny, sklejka

– Jan Tarasin, Mały rocznik statystyczny II, 1967, kolaż: elementy typu ready made i materiały różne: różnego rodzaju tworzywa sztuczne, drewno, technika olejna, akrylowa, wym. 66x53cm

– Julita Wójcik, Dokarmiaj niebieskie ptaki, 2003, obiekt z pianki styrodurowej, słomy i metalu na podstawie z płyty ze sklejki, wym. 31x50x57cm (obiekt), wys. 210cm (podstawa do ekspozycji zewnętrznej), wys. 154 (podstawa do ekspozycji wewnętrznej)

– Zbigniew Zarębski, Gitara, 1988, obiekt, materiały: tworzywa sztuczne, metal, elementy organiczne, spray, flamaster, farba

 • prace konserwatorskie wraz z dokumentacją czterech obrazów Drugiej Grupy, Galeria Foksal, ul. Foksal 17, Warszawa. Mój udział 70%

– Jacek Maria Stokłosa, Wacław i Lesław Janiccy, czyli Druga grupa, Giewont 1, 1970,  technika – wydruk czarno-biały na zagruntowanym płótnie, 95x100cm

– Jacek Maria Stokłosa, Wacław i Lesław Janiccy, czyli Druga grupa, Giewont 2, 1970,  technika – wydruk czarno-biały na zagruntowanym płótnie, 95x100cm

– Jacek Maria Stokłosa, Wacław i Lesław Janiccy, czyli Druga grupa, Giewont 3, 1970,  technika – wydruk czarno-biały na zagruntowanym płótnie, 95x100cm

 • prace konserwatorskie wraz z dokumentacją obiektów – kolaży Marii Stangret-Kantor z lat 60-tych XX wieku, na wystawę Marii Stangret-Kantor Collages NEW YORK 1965, 2 lutego – 30 marca 2013, Galeria Stefana Szydłowskiego, ul. Wspólna 53, Warszawa
 • prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów Ryszarda Winiarskiego dla galerii Salon Akademii w Warszawie, na wystawę Malarstwo i przestrzeń. Zagadnienia teoretyczne kształtowania otoczenia i dydaktyka. Wystawa twórczości Ryszarda Winiarskiego, 8-26.10.2012, Salon Akademii, ul. Krakowskie Przedmieście 5
 • prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z projektem i dokumentacją konserwatorską kilkudziesięciu obiektów z kolekcji Galerii Appendix2/Propaganda w Warszawie, m.in. Henryka Tomaszewskiego, Włodzimierza Pawlaka, Pawła Kowalskiego, Ryszarda Grzyba, Aleksandra Ryszki, Laury Paweli, Julii Cybis i innych, m.in.:

– Henryk Tomaszewski, Bez tytułu, malarstwo sztalugowe, technika olejna na tekturze, wym. 17x29cm

– Włodzimierz Pawlak, Potrzebujemy pomocy, 1987, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 150x250cm (obecny właściciel – Muzeum sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

– Włodzimierz Pawlak, Rzut oka na przechodząca kobietę, 1987, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 151x178cm

– Włodzimierz Pawlak, Piosenka liryczna, 1986, malarstwo sztalugowe, technika mieszana na podobraziu płóciennym, wym. 170x150cm

– Paweł Kowalewski, Grzyb zwiedza Mediolan albo wycieczka do Warszawy, 1987, malarstwo sztalugowe, technika mieszana na podobraziu płóciennym, wym. 125x140cm

– Paweł Kowalewski, Kobieta i mężczyzna, 1985, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 120x150cm

– Paweł Kowalewski, Jak powiesić Matkę Boską? malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu, wym. 109x144cm

– Paweł Kowalewski, Dziwna przyjaźń w Szwabskich Alpach, 1988, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 130x160cm

– Zbigniew Grzyb, Rozmowy z…, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 115x115cm

– Władysław Królikiewicz, Martwa natura, 1955, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 30x40cm

– Władysław Królikiewicz, Martwa natura, 1960, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 43x33cm

– Władysław Królikiewicz, Martwa natura, 1954, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym, wym. 41x50cm

– Julia Cybis, Bez tytułu, z serii Algieria, 2010, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 50x73cm

– Aleksander Ryszka, Share yourself with otherts, 2011, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 40x30cm

– Michał Jankowski, Bagno, malarstwo sztalugowe, technika mieszana i fotografia na podłożu płóciennym, 55x46cm

 

 • prace konserwatorsko-restauratorskie wraz z badaniami, projektem i dokumentacją konserwatorską obiektów z muzeum POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich – obrazy Leszka Sobockiego (mój udział 50%):

– Leszek Sobocki, Przekrój geologiczny I, 2002, materiały: płyta pilśniowa, wydruk papierowy, elementy organiczne -trawa, patyki, liście, kamienie,  piasek, węgiel drzewny, elementy metalowe – skobel, oprawka do okularów, łuska pocisku, klucze, gwoździe, pleksi; wym.: 98×67,5cm

– Leszek Sobocki, Stodoła (Jedwabne), 2001, Obiekt, materiały: deska, papier, farba drukarska, skobel metalowy, plaster medyczny, wym. 68x98cm

 

 • projekt konserwatorski „TARASIN” (w zespole: prof. I. Szmelter, dr M. Jadzinska, dr hab. J. Czernichowska, Ł. Wojtowicz, A. Kowalik, D. Kułakowska; M. Jadzińska: odpowiedzialna za badania, i częściowo organizację i konserwację-restaurację oraz całkowicie za rekonstrukcję) 30 obiektów autorstwa Jana Tarasina. Przeprowadzono: opracowanie projektu konserwatorskiego, badania analityczne (chemiczne i fizyczne), analizy: ikonograficzna, stylistyczna i historyczna, pełna konserwacja-restauracja, rekonstrukcja opracowanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej; wysoki stopień trudności ze względu na różnorodność technologii i stopień zniszczeń dzieł. Mój udział 20%. Upowszechnienie:  Wystawa 06-07.2017 – „Jan Tarasin – Metamalarstwo”, kurator I. Szmelter, Galeria XXI, Al. Jana Pawła 18, Warszawa; wystawa 09-10.2017 – „Tarasin – ciąg dalszy”, kurator I. Szmelter, Galeria Miejska im. Jana Tarasina, pl. Św. Józefa 5, Kalisz

Antykwariat, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 145,5×119 cm

Ziemia i niebo, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 159,5 x 116 cm

Deszcz II, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 137 x 100 cm

Deszcz I, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 128 x 100 cm

Kolekcja III, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 128,5 x 99 cm

Deszcz (dół), Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 139 x 100 cm

Deszcz (góra), Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 138 x 99,5 cm

Przedmioty policzone, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 145 x 114 cm

Zielono-granatowy, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 71,5 x 53,5 cm

– Relief szary, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym. 63 x 91 cm

Relief szaro-zielony, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym.  63 x 92 cm

Relief różowy + ciemny, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym.  65,7 x 95,2 cm

Relief granatowy, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym. 65 x 94 cm

Relief biały, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym.  63 x 93 cm

Bez tytułu (Relief różowy), Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, ramiak dzielony, wym. 89,5-86 x 109,5 cm

Martwa natura z sałatą, Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 54 x 73,5 cm

Plaża (portret chłopca), Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym57,5 x 78,5 cm w świetle 

Opadanie, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym z elementami przestrzennymi, wym. 138 x 99 cm

Przedmioty policzone II, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 138 x 99 cm

Liczydła, Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 90 x 92 cm

Bez tytułu (postać we wnętrzu), Jan Tarasin, 1969, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 138 x 99,5 cm

Zapis II (Czarno-białe), Jan Tarasin, 1978, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 92 x 65 cm

Relief kremowy – negatyw, Jan Tarasin, 1969, negatyw z plasteliny, folia, wym. 54,4 x 45 cm – folia; 44,5 x 30,5 cm

Bez nazwy, Jan Tarasin, malarstwo tuszem i akwarelą na podłożu papierowym, wym. 77,4 x 105 cm

Relief kolorowy, Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podłożu płóciennym i płycie pilśniowej, relief autorski w masie o nieznanym składzie, dodane elementy ready-made, wym. 63,5 x 93,5 cm

Wnętrze II, Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 99 x 136 cm

Przedmioty policzone I, Jan Tarasin, 1970, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym z elementami przestrzennymi, wym. 99 x 138,5 cm

Bez tytułu (martwa natura z kubkiem), Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 44,7 x 59 cm

Bez tytułu (martwa natura z gazetą), Jan Tarasin, malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, wym. 62 x 75,5 cm

 

 • Projekt konserwatorsko-restauratorski wraz z dokumentacją czterech obrazów sztalugowych czołowego czeskiego minimalisty Stanislava Kolibala z lat 60-tych XX wieku,  DominikCollecion, Kraków:

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 1, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 2, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 3, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

– Stanislav Kolibal, Abstrakcja 4, lata 60-te, malarstwo sztalugowe, technika wodna na podobraziu płóciennym, wym.  210x170cm

 • Projekt konserwatorsko-restauratorski wraz z dokumentacją obraz czołowego czeskiego minimalisty Stanislava Kolibala, What is not repeated, 137X365 cm.malarstwo sztalugowe, technika własna, grunt, elementy metalowe na podłożu z kompleksowej konstrukcji drewnianej i drewno-pochodnej, DominikCollecion, Kraków.

 

WYSTAWA HABILITACYJNA:

wystawa w galerii sztuki współczesnej pt. Analogie do rzeczywistości. Jan Tarasin – Obiekty przestrzenne (1968-71). Badania, konserwacja, rekonstrukcja. Wystawa habilitacyjna dr M. Jadzińskiej, 29.06-11.07.2018, Galeria Bardzo Biała w Warszawie.

Wystawa przedstawiająca prace Jana Tarasina oraz historię ich badań, konserwacji oraz rekonstrukcji to upublicznienie dzieła konserwatorskiego stanowiącego fragment pracy habilitacyjnej dr. Moniki Jadzińskiej. Eksponowane są obiekty z krótkiego okresu twórczości artysty, w którym to eksperymentował z przestrzennością obrazu, kompozycją, techniką i materią. Szczególne miejsce wśród nich zajmują dzieła wykorzystujące w sposób niekonwencjonalny tworzywa sztuczne. Opis dzieła konserwatorskiego przedstawiono w formie dokumentacji opisowej, fotograficznej i filmowej okalającej oryginalne obrazy (19 dużych posterów z tekstem i zdjęciami, 10 wielkoformatowych zdjęć, dwa filmy).