Lista publikacji Prof Dr hab. Monika Jadzińska

Opublikowano 24 października 2019

Lista publikacji:

Książka (monografia):

 1. Tworzywa sztuczne w sztukach wizualnych, Wydawnictwo ASP w Warszawie, Warszawa 2019.
 2. Jadzińska, M., “Duże dzieło sztuki”. Autentyzm, zachowanie, konserwacja sztuki instalacji, Universitas – Towarzystwo Autorów i wydawców Prac Naukowych, Kraków  2012, sfinansowane przez MKiDN. 
 3. Sztuka konserwacji i restauracji. Cesare Brandi (1906-1988). Jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce; Materiały z sesji naukowej Wilanów 5-6.10.2007, red. I. Szmelter, M. Jadzińska, Warszawa 2007.

 

Artykuły (publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych) oraz artykuły w monografiach pokonferencyjnych (konferencje, na które referaty były zapraszane lub w drodze konkursu, zaś artykuły posiadają recenzję naukową)

 

 1. Jadzińska, M., Art and Culture as a Mirror, Testimony and Testament of their Times, :// Cognit 2019: The Sixth International Conference on Cognitonics – the Science about the Human Being in the Digital World (Cognit-2019, October 7 – 8, 2019), Proceedings of the 22th International Multiconference Information Society – IS 2019, Cognitonics, eds. Vladimir A. Fomichov, Olga S. Fomichowa, http://is.ijs.si, Lubliana (2019).
 2. Jadzińska, M., How Artists explore Science – Plastics in visual Art. In 1960s Poland, :// Advances in Art and Science, v. XV, ://15th Special Focus Symposium on Art and Science, The 29th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, July 31-August 4, Baden Baden 2017, s. 51-57. 
 3. Jadzińska, M., Nieznośna zmienność materii. Tworzywa sztuczne w sztuce/ Unbearaable variability of Matter. Plastics in Art., ://”Sztuka i dokumentacja/Art&Documentation. Sztuka w kontekście rzeczywistości/Art Activity in the Context of Reality”, Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja (SSiD), Art&Documentation Association, t. 17, 2017, s. 47-58. dostępne na zasadzie open access: http://www.journal.doc.art.pl/archiwalne.html [data dostępu: 13.03.2018]. 
 4. Jadzińska, M., Dilemmas Connected with Preservation of Contemporary Art, ://Proceedings of the 20th International Multiconference Information Society – IS 2017, vol. D, Cognitonics, eds. Vladimir A. Fomichov, Olga S. Fomichowa, http://is.ijs.si, Lubliana (2017), s. 26-30. 
 5. Jadzińska, M., “Rytm nieregularny, zmienny…”. Analiza, badania i konserwacja obiektów Jana Tarasina, ://Jan Tarasin, Metamalarstwo. Projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji, red. I. Szmelter, Warszawa (2017), s. 81-98. 
 6. Jadzińska, M., 2016, A New Era in Conservation? Synergy in the Analysis, Conservation and Protection in the Preservation of Contemporary and Modern Art, :// Between Science and Art, red. M. Ciechańska, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2016, s. 33-47.
 7. Jadzińska, M., 2016, Manekiny z Umarłej klasy Tadeusza Kantora, ://Aspiracje. Pismo Warszawskich Szkół Artystycznych 2016, nr 3(45), s. 22-35; Wydawnictwo ASP w Warszawie, s. 22-36.
 8. Jadzińska, M., Sztuka instalacji jako forma syntezy sztuk. Autentyzm, percepcja, zachowanie, ://Sztuka w procesie/Proces w sztuce. Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kultury, red. I. Szmelter, Warszawa 2016, s. 73-87. 
 9. Jadzińska, M., Conservator – a Link to Connecting Art and Science in the Process of Research and the Project of Conservation and Restoration of Works of Art. Case Study – the Care of unconventional Works of Art by Jan Tarasin, ://14th Special Focus Symposium on Art and Science held as part of  The 28th International Conference on systems Research, Informatics and Cybernetics, 1-5 August 2016, Baden-Baden 2016, s. 41-47.  
 10. Jadzińska, M., Artist’s experiments with new materials in works of art: How to preserve intent and matter, ://Authenticity in Transition, Changing Practices in Contemporary Art Making and Conservation, red. E. Hermens, F. Robertson, ARCHETYPE, London  2015, s. 189-197.
 11. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., Complex care for contemporary art heritage – research project: Plastics in art in Poland, ://FUTURE TALKS 013, Technology and Conservation of Modern Materials in Design, Pinakothek der Moderne 10/23/ to 10/25/2013, Future Talks 013- Lectures and workshops on technology and conservation of modern materials in design, Munchen, Die Neue Sammlung – The Design Museum, Monachium 2015 s. 247-254. 
 12. Jadzińska, M., New materials in works of art (plastics) – the challenge of our times. Synergy in the field of recognition, damage assessment and protection, ://EUROMED, Multi-Science Publishing Co. LTD, UK, Cypr 2015, s. 567-578. 
 13. Jadzińska, M., Parzuchowski,  P., Plastic work of art  – challenge of our time. FTIR, RAMAN, NMR, XRF analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, P. Althamer and M. Bałka, ://CFP: Forum: Plastics History 2014 “Plastics Heritage”, Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft  (University of Applied Science) HTW in Berlin 22-24 Oct 2014, Germany 2015. 
 14. Jadzińska, M., Pięć ścieżek w stronę popularyzacji ochrony dziedzictwa kultury. Spostrzeżenia akademika i konserwatora, ://Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa 2014, s. 229-237. 
 15. Jadzińska, M., 2013, Think of culture, care for art. Preservation of contemporary heritage in modern society, ://Proceedings of the Information Society Conference, Ljubljana 2013, p. 438-443. 
 16. Jadzińska, M., Artist’s experiments with new materials and technologies and its consequences. Questions about the authenticity of material, form or idea, ://Art and Science, Proceeding of a 12th Special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 25nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2013, Baden Baden 2013. 
 17. Jadzińska, M., Słownik terminów plastycznych, 27 haseł słownikowych, w cyklu Sztuka świata, Arkady, Warszawa 2013. 
 18. Jadzińska, M., Kapsuła czasu czy śmietnik historii. Entropia i zachowanie materiałów tworzących dzieła sztuki na przykładzie maszyn Juliana Antonisza, ://Technika jest rodzajem sztuki. Twórczość Juliana Antonisza, Galeria Narodowa Zachęta, Warszawa 2013, s. 242-247.
 19. Jadzińska, M., 2012, The Lifespan of Installation Art, Introduction, ://Inside Installations. Theory and Practice in the Care of Complex Artworks, red. T. Scholte, G. Wharton, Amsterdam University Press, Amsterdam 2012, p. 21-32. 
 20. Jadzińska, M., 2012, Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji  na przykładach sztuki konceptualnej i instalacji, ://Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji, red.: E. Szmit-Naud, B. Rouba, J. Arszyńska, Toruń 2012, s. 215-228. 
 21. Jadzińska, M., Back to the Future. Rethinking Authenticity and Its Influence on Conservation. ://The Knowledge Tree. Ed. I. Szmelter, Archetype Publication, London 2012, s. 82-99. 
 22. Jadzińska, M., Documenting Architectural Heritage in Poland – methodology, ://Heritage Protection. From Documentation to Interventions. Proceedings of the EU-CHIC International Conference on Cultural Heritage Preservation, 29 May-1 June 2012, Split, Croatia, Eds. R. Žarnić, V. Rajčić, B. Vodopivec, Zagreb 2012, s. 65-74. 
 23. Jadzińska, M., 2011, To preserve the impossible – the protection and conservation of contemporary art on the example of installation, ://Proceedings to the ICOM-CC 16th Triennial Conference, Lisbona, September 2011, wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie płyt CD oraz open access
 24. Jadzińska, M., Truth, Objectivity, Authenticity. Interdisciplinarity in Research of Contemporary Art, ://Art and Science, Proceeding of a 9th Special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 23nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 02-09.08.2011, vol. VIII, Baden Baden 2011, s. 10-14.
 25. Jadzińska, M., 2011, „Po nas choćby potop”? Zachowanie sztuki naszych czasów; (“After us the Deluge?” The Preservation of the Contemporary Art), ://“Sztuka i Dokumentacja”  (“Art and Documentation”) (in Polish and English), nr 5, 2011, s. 21-28.
 26. Jadzińska, M., Safe the Culture and the Culture safes You. Considerations on the Role of Culture, Art and their Preservation in Modern Society, ://Proceedings of the Second International Conference on Cognitonics – a subconference of the Multiconference “Information Society 2011”, October 10-11, 2011, Jozef Stefan Institute, Ljubljana 2011, s. 400-404.
 27. Jadzińska, M., Rola dokumentacji w procesie zachowania i konserwacji sztuki współczesnej. (The role of Documentation in the Process of Preservation and Conservation of Contemporary Art), ://“Sztuka i Dokumentacja” (“Art and Documentation”) (in Polish and English), nr 4, 2011, s. 71-81. 
 28. Jadzińska, M., Zachować niemożliwe. Ochrona i konserwacja sztuki nowoczesnej na przykładzie sztuki instalacji, ://Monography, Zabytki drugiej połowy XX wieku – waloryzacja, ochrona, konserwacja, PKN IKOMOS, Lublin 2011, s. 123-133, [on-line: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=634 (data dostępu 12.2011)]. 
 29. Jadzińska, M., Reconsidering Authenticity. Care of Conceptual and Installation Art, ://Art and Science, Proceeding of a special Forum Symposium on Art and Science, The 22nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2-6.07.2010, vol. VIII, Baden Baden 2010, s. 33-39. 
 30. Jadzińska, M., „The voice of things”. Koji Kamoji and Authenticity in Installation Art, ://Art, Conservation and Authenticity, Archetype, London 2009, s. 165-173. 
 31. Jadzińska, M., Innovations in the Interpretation of Authenticity. Case Study – Foksal Gallery, ://internet publication: http://www.incca.org/files/pdf/projects archive/access2ca seminar programme def.pdf [data dostępu: 01.2010]; Proceedings of the Seminar Access to Contemporary Art, Ljubljana 2009. 
 32. Jadzińska, M., Authenticity in Modern Art in the Light of the Theories of Cesare Brandi, ://Il pensiero di Cesare Brandi dalla teoria Alla practica.Cesare Brandi’s thought from theory to practice, ed. G. Basile, Roma 2008, s. 159-170.
 33. Jadzińska, M., Autentyzm w sztuce współczesnej w świetle teorii Cesare Brandi, ://Sztuka konserwacji i restauracji. Cesare Brandi (1906-1988). Jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce; Materiały z sesji naukowej Wilanów 5-6.10.2007, ed. I. Szmelter, M. Jadzińska, Warszawa 2007, s. 78-91. 
 34. Jadzińska, M., Preservation, conservation and presentation of installation art – the case study ‘Grass just Grass’ by K. M. Bednarski, :// Shifting practice, shifting roles? Artist’s Installation and the Museum; TATE Gallery, Poster, London 22-23.03.2007. 
 35. Jadzińska, M., Autentyzm w sztuce współczesnej, “Ochrona Zabytków”, nr 4, 2006, s. 33-48. 
 36. Jadzińska, M., Dziecko w malarstwie od XVI do koń. XIX wieku ze zbiorów polskich, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2004, 10 not ikonograficznych.