Nagrody – Prof Dr hab. Monika Jadzińska

Opublikowano 24 października 2019

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową lub artystyczną

 

  • Nazwa nagrody: Outstanding Scholarly Contribution to the Arts 

 

Rok przyznania: 2017; nazwa organu przyznającego nagrodę: The International Institute for Advanced Studies in systems Research&Cybernetics 

Określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: In recognition of her Outstanding Scholarly Contribution to the Advancement of research in the Arts (w uznaniu za wybitny wkład uczonego w zaawansowywanie badań w dziedzinie sztuki)

  1. Nazwa nagrody: Nagroda Rektora 

Rok przyznania: 2016/17; nazwa organu przyznającego nagrodę: rektor prof. Adam Myjak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

Określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: Nagroda Rektora przyznawana pracownikom za dokonania na rzecz rozwoju ASP w Warszawie, Tu: jako Pełnomocnik do Spraw Nauki WKiRDS za przygotowanie parametryzacji Wydziału na lata 2009-2012, za który to okres Wydział uzyskał kategorię A+