Referaty, upublicznianie osiągnięć naukowych Prof Dr hab. Monika Jadzińska

Opublikowano 24 października 2019

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Upublicznienie wyników prac i badań

 

  1. Jadzińska, M., 2019, Art and Culture as a Mirror, Testimony and Testament of their Times, Cognit 2019: The Sixth International Conference on Cognitonics – the Science about the Human Being in the Digital World (Cognit-2019, October 7-8, 2019), referat, publikacja
  2. Jadzińska, M., 2019, Conservation and Restoration of Works of Art and Contemporary Objects, OMN Collections working, International Conference,  Museums of Sports and Tourism, 23-25.05.2019, Warsaw, Poland, referat
  3. Jadzińska, M., 2018, Plastics in Art in Poland, International Conference Acting in Contemporary Art Conservation, 15-17.11.2018, SBMK (Dutch Foundation for the Conservation of Contemporary Art), Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, The Netherland, referat
  4. Jadzińska, M., 2017, How Artists explore Science – Plastics in Visual Art in 1960s Poland, Advances in Art and Science, 15th Special Focus Symposium on Art and Science, The 29th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, July 31-August 4, 2017, Baden Baden 2017, referat, publikacja
  5. Jadzińska, M., 2017, Ocalić dziedzictwo naszych czasów – innowacje w myśleniu konserwatorskim. Sztuka współczesna, jej zachowanie i konserwacja, Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, wyposażenia, Archiwów, Muzeów i Bibliotek, DZIEDZICTWO, 7-9.11.2017, referat wraz z prezentacją multimedialną w formie filmu 45’
  6. M. Jadzińska, 2017, „Nieznośna zmienność materii”. Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej, Sympozjum Sztuka w Procesie – o lekkości bytu? Ochrona, konserwacja i restauracja dzieł sztuki współczesnej, 18.12.2017, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz 2017, referat, publikcja
  7. Jadzińska, M., 2017, Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej, Badania fizyko-chemiczne w analizie dzieł sztuki i procesów ich degradacji, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego, 16-17.02.2017, Kraków 2017, referat
  8. Jadzińska, M., 2016, Krótka refleksja na temat zmian w sztuce, Cricoteka – warsztaty, esej, sierpień 2016 
  9. Jadzińska, M., 2015, Materialne i niematerialne aspekty sztuki, Cricoteka – warsztaty, esej, sierpień  2015
  10. Jadzińska, M., 2016, Conservator – a Link to Connecting Art and Science in the Process of Research and the Project of Conservation and Restoration of Works of Art. Case Study – the Care of unconventional Works of Art by Jan Tarasin, 14th Special Focus Symposium on Art and Science held as part of  The 28th International Conference on systems Research, Informatics and Cybernetics, 1-5 August 2016, Baden-Baden, referat, publikacja
  11. Jadzińska, M., 2014, Artist’s experiments with new materials in works of art: How to preserve intent and matter, International Conference Authenticity in Transition, Changing practices in Contemporary Art Making and Conservation, 1-2.12.2014, Glasgow,  referat, publikacja
  12. Jadzińska, M., 2014, New materials in works of art (plastics) – the challenge of our times. Synergy in the field of recognition, damage assessment and protection, International Conference EUROMED 2014 dedicated on Cultural Heritage Documentation, Preservation and Protection, 3-8.11.2014, Limassol, Cypr, referat, poster, publikacja
  13. Jadzińska, M., Parzuchowski,  P., 2014, Plastic work of art  – challenge of our time. FTIR, RAMAN, NMR, XRF analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, P. Althamer and M. Bałka, CFP: Forum: Plastics History 2014 “Plastics Heritage”, HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft  (University of Applied Science) 22-24.10.2014, Berlin, poster
  14. Jadzińska, M., 2014, Artist’s experiments with new materials and technologies and its consequences. Questions about the authenticity of material, form or idea, IIAS Art and Science, 12th Special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 25nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 4-9.08.2014, Baden Baden, referat, publikacja
  15. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., 2014, Plastic work of art. FTIR, RAMAN, NMR, XRF analysis of artworks by T. Kantor, A. Szapocznikow, M. Bałka and P. Althamer, 5th  Meeting  X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage, Celebrating the International Year of Crystallography and the 650th Anniversary of Jagiellonian University, 14-17 Maj 2014, Kraków, poster
  16. Jadzińska, M., Parzuchowski, P., 2013, Complex care for contemporary art heritage – research project: Plastics in art in Poland, FUTURE TALKS 013, Technology and Conservation of Modern Materials in Design, Pinakothek der Moderne 23-25.10.2013, Monachium, poster, publikacja
  17. Jadzińska, M., 2013, Think of culture, care for art. Preservation of contemporary heritage in modern society, the Information Society Conference, 16th International Multiconference 7-11.10.2013, Ljubliana, referat, publikacja
  18. Jadzińska, M., 2013, Pięć ścieżek w stronę popularyzacji ochrony dziedzictwa kultury. Spostrzeżenia akademika i konserwatora, Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, Konferencja ICOMOS, Arkady Kubickiego, 5-6.12.2013, Warszawa, referat, publikacja

 

 • Jadzińska, M., Parzuchowski, P., Zadrożna, I., Szmelter, I., 2013, Tworzywa sztuczne w dziełach sztuki w Polsce – interdyscyplinarny projekt badawczy, Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, 5-6.12.2013, Warszawa, poster

 

 1. Jadzińska, M., 2011, To preserve the impossible – the protection and conservation of contemporary art on the example of installation, ICOM-CC 16th Triennial Conference, wrzesień 2011, Lisbona, referat, publikacja
 2. Jadzińska, M., 2011, Safe the Culture, the Culture Safes You. The role if Culture, Art and their Preservation in Modern Information Society, The Second International Conference on Cognitonics – a subconference of the Multiconference “Information Society 2011”, Jozef Stefan Institute, 10-11.10.2011, Ljubljana, referat, publikacja
 3. Jadzińska, M., 2011, Truth, Objectivity, Authenticity. Interdisciplinaryty in Research of Modern And Contemporary Art, Art and Science, Proceeding of a special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 23nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2-6.08.2011, Baden Baden, referat, publikacja
 4. Jadzińska, M., 2011, The game with the viewer – can we preserve it? Seminarium «Access2CA: Access to Contemporary Art (part II.)», Museu de Serralves, 9-11.03.2011, Porto, referat, publikacja
 5. Jadzińska, M., 2010, Rethinking the Authenticity and it’s Influence on Conservation. Innovative Strategy for Preservation Material and Intangible Aspects in Installation Art, Sesja «The Knowledge Tree» w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010 w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary Art: Who Cares?», 9-11.06.2010, Amsterdam, referat
 6. Jadzińska, M., 2010, Authenticity in Installation Art. Innovations in Interpretation of Authenticity in Works of Art, na Sesję Posterową w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego «Contemporary Art: Who Cares?», 9-11.06.2010, Amsterdam, poster
 7. Jadzińska, M., 2010, Reconsidering Authenticity. Care of Conceptual and Installation Art, Art and Science, special Forum Symposium on Art and Science, held as part of The 22nd International Conference on System Research, Informatics and Cybernetics, 2-6.07.2010, vol. VIII, Baden Baden, referat, publikacja
 8. Jadzińska, M., 2010, Estetyka dzieł sztuki nowoczesnej i ich konserwacji na przykładzie sztuki konceptualnej i instalacji, konferencja naukowa <<Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji>>, 27-29.05.2010, Toruń, referat, publikacja
 9. Jadzińska, M., 2009, Case Study – Foksal Gallery. Innovations in the Interpretation of Authenticity, Seminarium «Access to Contemporary Art (part I.)», 5-6.12.2009, Ljubliana, referat
 10. Jadzińska, M., 2009, Autentyzm w sztuce współczesnej, Collegium Civitas, 03.01.2009, Warszawa, referat 
 11. Jadzińska, M., 2007, Preservation, conservation and presentation of installation art, Shifting practice, shifting roles? Artist’s installation and the Museum, TATE Gallery, 22-23.03.2007, Londyn, referat na sesji panelowej oraz poster na sesji posterowej
 12. Jadzińska, M., 2006, The issue of authenticity in “Grass just Grass” by K.M. Bednarski, sympozjum: Art Participation, S.M.A.K., 19-20.10.2006, Gandawa, referat
 13. Jadzińska, M., 2006, Wybrane zagadnienia dotyczące autentyzmu dzieł sztuki, IS PAN, 4.03.2006, Warszawa, referat
 14. Jadzińska, M., 2006, Zagadnienia dotyczące autentyzmu dzieł sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł sztuki współczesnej, Wydz. Historii Sztuki, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 12.04.2006, Warszawa, referat

Wywiad radiowy – godzinna rozmowa: M. Jadzińska z dziennikarzem Tomaszem Kwaśniewskim na temat dzieł sztuki współczesnej i ich konserwacji, Popołudnie RDC (Radio dla Ciebie), 21kwietnia 2016, godz. 17-18.00, Myśliwiecka 3/5/7, Warszawa