Udział w konsorcjach i sieciach badawczych – Prof Dr hab. Monika Jadzińska

Opublikowano 24 października 2019

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 

 

Członkostwo w zespołach eksperckich i towarzystwach naukowych 

 

 • Ekspert Komisji Unii Europejskiej w zakresie oceny wniosków projektów w dziedzinie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for Europe) JPICH (2014). Horizon 2020 Call: H2020-Adhoc-2014-20 Topic: Environment Type of action: CSA Proposal number: 671749 Proposal acronym: JHEP2

“Joint Programming is a process combining a strategic framework, a bottom-up approach and high-level commitment from the Member States (MS). It builds on the experience gained from existing schemes, coordinating national programmes by contributing to the reduction in fragmentation of research efforts of MS, stepping up the mobilisation of skills, knowledge and resources, advancing research and innovation in the specific field. The JJPI in “Cultural Heritage and Global Change: a new Challenge for Europe” JPICH was approved by the Council was launched in January 2010. The JPICH has defined the Vision Document, the Terms of Reference, the Strategic Research Agenda (SRA) and is developing the Action Programme and monitoring and evaluation procedure”.

 • Ekspert Zespołu Sterującego Programu Kolekcje – Priorytet 5 – Narodowe Zbiory Sztuki Współczesnej edycja 2016- 2018, przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
 • Ekspert Zespołu Sterującego Programu Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej edycja  2017, 2018 przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
 • Ekspert Zespołu Sterującego Programu Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej edycja 2016, 2017, 2018 przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

Celem programu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce.

Członkostwo w międzynarodowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych/artystycznych

 • INCCA-CEE (International Network for Conservators of Contemporary Art – Central and East Europe) – vice-koordynator (od 2009),  czynny udział w w/w kilku projektach UE i międzynarodowych sieciach badawczych INCCA (od 2002)

Międzynarodowa Sieć Konserwatorów Dzieł Sztuki Współczesnej INCCA założona została w 1999 roku przez 23 członków (w tym prof. I. Szmelter z ASP w Warszawie), dziś zrzesza 1500 profesjonalistów (konserwatorów, kuratorów, naukowców, archiwistów, inwentaryzatorów, historyków sztuki, artystów, nauczycieli akademickich i studentów) z 780 organizacji z 70 państw w celu rozwijania, przekazywania, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie ochrony, zachowania i konserwacji sztuki współczesnej i nowoczesnej

 • ICOM (International Council of Museums): uczestnictwo m.in. na sympozjach i konferencjach i spotkaniach roboczych w Rio de Janeiro, Melbourne, Lisbonie, Mediolanie, członek od 2012 r.
 • CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art – afiliowany komitet ICOM): uczestnictwo m.in. na konferencjach i spotkaniach roboczych w Tokio, Singapurze, członek od 2015 r.

 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych/redakcyjnych 

 • Członek Rady Naukowej MIK
 • Program i współkoordynacja: Sesja « The Knowledge Tree »: w bloku INCCA Central-East Europe, 10.06.2010 w ramach Światowego Sympozjum w Amsterdamie zatytułowanego « Contemporary Art: Who Cares ? », 9-11.06.2010 (wraz z prof. I. Szmelter), www.incca.org
 • Członek Komitetu Programowego International Conference on Cognitonics – a subconference of the Multiconference “Information Society”, Jozef Stefan Institute, Ljubljana (od 2010)
 • Członek redakcji naukowej międzynarodowego Pisma Młodych Konserwatorów Dzieł Sztuki ICAR (od początku istnienia pisma, czyli 2016r.)
 • Recenzent dla Muzeum okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2016)

 

Prowadzi wykłady dotyczące konserwacji-restauracji dzieł sztuki dawnej oraz współczesnej (cykl wykładów: Konserwacja-restauracja obrazów sztalugowych – uzupełnianie ubytków zaprawy; Uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej w obrazach sztalugowych – retusz) oraz współpracuje z Międzykatedralną Pracownią „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej prowadzoną przez prof. Iwonę Szmelter.

Promotor czterech prac magisterskich (na rok 2018) – części praktycznych oraz czterech prac w części teoretycznej:

ALEKSANDRA GĄSIOR, 

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2014-2016):

Praca praktyczna: tom IA Analiza twórczości artystycznej Jerzego Grzegorzewskiego

w kontekście zachowania i konserwacji jego spuścizny scenograficznej, WKiRDS 2016;

tom IB Opracowanie dotyczące projektu badań i konserwacji trzech dzieł Jerzego Grzegorzewskiego, WKiRDS 2016;

Praca teoretyczna tom II, Zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa scenografii teatralnej na przykładzie twórczości Jerzego Grzegorzewskiego, WKiRDS 2016;

Prace uzyskały wyróżnienie w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2016;

Praca teoretyczna uzyskała ponadto wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Wiedzy o Teatrze, Widowisku i Performansie 2015/2016 organizowanym przez Instytut Teatralny.

MAJA KLIMZA

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2014-2016):

Praca praktyczna: tom IA, Analiza technologii i problematyka konserwacji i restauracji obrazów reliefowych Jana Tarasina – zagadnienia teoretyczne i praktyczne, WKiRDS 2016;

Tom IB, Opracowanie wyników badań i prac konserwatorskich obrazów reliefowych Jana Tarasina (ok. 1967 – 1970 r), WKiRDS 2016;

Praca teoretyczna: Upowszechnianie wiedzy o ochronie sztuki i jej konserwacji. Sieci naukowe; opracowanie autorskich projektów informacyjno – edukacyjnych dla dzieł reliefowych Jana Tarasina; wykonanie strony internetowej pracowni NOVUM, WKiRDS 2016.

ALEKSANDRA KOZIOŁ

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2016-2017):

Praca praktyczna: tom I B, Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Marii Stangret-Kantor, WKiRDS 2017;

tom I C, cz. 1 i 2, Pejzaż kontynentalny nr 3 należącego do cyklu Pejzaże kontynentalne, ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie; Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji instalacji Dokumentacja Galerii Foksal ze zbiorów Galerii Foksal w Warszawie, WKiRDS 2017;

Praca teoretyczna, tom II: Nowoczesne materiały wykorzystywane przez artystów sztuk wizualnych i audiowizualnych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Polsce, WKiRDS 2017;

Prof. I. Szmelter – promotor pracy:  tom I A, Pamiątka – Souvenir, Aliny Szapocznikow; o historii obiektu oraz problematyce konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby, WKiRDS 2017; 

Prace uzyskały nagrodę w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2017;

Ponadto zostały wyróżnione nagrodą i możliwością prezentacji dzieła konserwatorskiego na wystawie Coming Out – najlepsze dyplomy warszawskiej ASP 2017.

JOANNA CHODKIEWICZ

Dr M. Jadzińska – promotor prac (2016-2017):

Praca praktyczna: Ochrona Spuścizny Władysława Hasiora na przykładzie konserwacji asamblażu ”Julia” z Galerii Hasiora w Zakopanem. Przedmiot w plastycznych “poematach” Władysława Hasiora, WKiRDS 2017;

Praca teoretyczna: Ready made. Przedmiot odnaleziony i przedmiot zniszczony. „Instrumentarium artysty” na przykładzie twórczości Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego i Władysława Hasiora, WKiRDS 2017;

Prace uzyskały wyróżnienie w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2017.

 

Prowadzenie/współprowadzenie (wraz z dr hab. J. Czernichowską) prac seminaryjnych w ramach seminarium niższego dla studentów 3 roku (tematy monograficzne opracowane w formie rozprawy naukowej pisemnej oraz prezentacji multimedialnej). 

Recenzent 5 prac magisterskich