Szlakiem karpackich ikonopisów – kwarantanna…

Opublikowano 20 marca 2020

Ogłoszony niedawno stan pandemii spowodował że musieliśmy opuścić mury Akademii… Nie poddajemy się jednak i robimy swoje! Nasz “kiero” przeniósł się do własnej pracowni i rozpoczął gruntowanie desek. Dorzeźbione zostały również brakujące ornamenty zdobiące ikony. Coś się powoli kończy, coś się powoli zaczyna 🙂 Na warsztat wchodzi wiek XIX a w zasadzie koniec XIX wieku. Te okrągłe podobrazia posłużą do wykonania ikon w technice Juliana Pankiewicza – malarza pochodzenia ukraińskiego którego warsztat jest również przedmiotem badań w projekcie:  “Analiza porównawcza warsztatu malarskiego twórców ikon karpackich od XVII-XIX wieku na podstawie badań fizyko-chemicznych wybranych dzieł ze zbiorów polskich”.