Dr Monika Stachurska

Opublikowano 11 października 2020

dr Monika Stachurska – absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, aneks artystyczny zrealizowała w 2000 roku w pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w zakresie konserwacji i restauracji tkanin zabytkowych obroniła z wyróżnieniem w 2003 roku. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki za pracę „Między harmonią a materią”- problematyka konserwacji późnogotyckiej, haftowanej preteksty ornatu ze Skarbca jasnogórskiego” (promotor: prof. Helena Hryszko).
Od 2002 roku zatrudniona w Katedrze Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych, w latach 2016–2020 kierownik tej Katedry. Od 2013 do 2020 roku koordynator w wydziałowym zespole ds. jakości kształcenia.
Autorka licznych dzieł konserwatorsko-restauratorskich, artykułów, wystąpień na konferencjach, uczestnik w międzynarodowych projektach naukowych i artystycznych, kierownik i główny wykonawca w grantach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
Interesuje się historycznymi technikami tkackimi, farbiarskimi i hafciarskimi, szczególnie z okresu późnego średniowiecza, a także zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych w analizie zabytkowych tekstyliów.
Tworzy tkaniny artystyczne, które prezentowała na indywidualnych wystawach w Niemczech i zbiorowych w kraju.
Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyróżniające osiągnięcia w nauce (2000/2001), wyróżnienia (2004) i nagrody (2015) Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa oraz Nagrody Rektora ASP w Warszawie (2009, 2014).

Najważniejsze realizacje konserwatorsko-restauratorskie.

Lista publikacji.

Projekty naukowe i artystyczne.