Prof. dr hab. Jacek Martusewicz

Opublikowano 13 października 2020

Studiował na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Dr. hab.; prof. Uczelni. Od początku pracy zawodowej związany z macierzystym Wydziałem, gdzie pełnił funkcje m.in. prodziekana (2005–2008) i kierownika Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury (2008–2011). Obecnie kieruje Pracownią Konserwacji i Restauracji Ceramiki.

Specjalizuje się w konserwacji kamienia i ceramiki – związanej głównie z architekturą – przede wszystkim zabytkowych okładzin ściennych (flizy holenderskie, azulejos), ceramiki ogrodowej i pieców kaflowych. Problematyce tej poświęcił liczne publikacje i wystąpienia. Współpracuje w tym obszarze z tak znaczącymi instytucjami państwowymi jak Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także z prywatnymi kolekcjonerami.

Od wielu lat działalność konserwatorską prowadzi też w ramach prac archeologicznych. Uczestniczył w misjach archeologicznych w krajach Bliskiego Wschodu. Od 2007 roku w ramach współpracy z Ośrodkiem Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi prace i badania konserwatorskie w Peru; zajmował się m.in. zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO – Machu Picchu oraz klasztorem Santo Domingo w historycznym centrum Limy.

Niezależny obszar jego działalności stanowią projekty rzeźbiarskie i konserwatorskie związane z historycznymi budynkami, a szczególnie realizacje w gmachu Sejmu RP – tablice upamiętniające oraz projekt i opracowanie wraz z zespołem rekonstrukcji czterech płaskorzeźb autorstwa Józefa Gosławskiego z przedstawieniami alegorii Architektury, Rzeźby, Malarstwa i Muzyki na elewacji budynku głównego.

Prace naukowe powstałe pod jego kierunkiem były niejednokrotnie nagradzane zarówno w ASP w Warszawie, jak i w konkursach Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.