prof. dr hab. Paweł Marek Jakubowski 

Opublikowano 13 października 2020

prof. dr hab. Paweł Marek Jakubowski 

konserwator dzieł sztuki

specjalizacja: konserwacja malarstwa ściennego

1987 Dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej uzyskany w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

1997 Kwalifikacje I stopnia w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki malarstwa
i rzeźby polichromowanej uzyskane na podstawie oceny dorobku artystycznego
i przedstawionej rozprawy Oczyszczanie malowideł ściennych. Kwalifikacje nadane uchwałą Rady Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.

2010 Stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej „konserwacja i restauracja dzieł sztuki" uzyskany na podstawie oceny ogólnego dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu. Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.

2012 Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, obecnie profesora uczelni w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

2021 - tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki nadany
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 roku.

http://www.paweljakubowski.art.pl/pl

Paweł Marek Jakubowski – inspiracje malarskie

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE I PRZEWODY DOKTORSKIE

LISTA PUBLIKACJI

WYSTAWY