Dr Mateusz Jasiński

Opublikowano 13 października 2020

Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Od 2012 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na WKiRDS w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego. Prowadzi zajęcia w Pracowni Technologii i Pracowni Kopii XVII-XIX w. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2018 r. za pracę Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne. Praca ta została nagrodzona przez Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace doktorskie.

Kierował projektem badawczym z Narodowego Centrum Nauki. Autor licznych artykułów naukowych poświęconych problemom dawnych technik malarskich. Swoje prace badawcze przedstawia na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich  konferencjach naukowych.

Poza pracą na uczelni zajmuje się konserwacją zabytków, malarstwem sztalugowym i ściennym oraz wykonywaniem kopii obrazów. Specjalizuje się w rekonstrukcjach malowideł. Wykonał malowidła do kościoła pw. św. Anny w Warszawie, kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie, kościołów pw. Św. Jana Chrzciciela w Cegłowie oraz Odrzechowej, Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie oraz kopie dla Państwowego Instytutu Wydawniczego i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wykonuje obrazy i kopie do produkcji filmowych m.in. kopie obrazów Władysława Strzemińskiego do filmu Powidoki w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Brał udział w kilkunastu wystawach zbiorowych. Miał kilka wystaw indywidualnych m.in. Ewangelia wg. Mateusza w „Konduktorownia. Regionalna Zachęta Sztuk Pięknych w Częstochowie”. 

Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i sześciokrotny stypendysta Prezydenta Miasta Częstochowy. W 2015 r. otrzymał Nagrodę Rektorską. 

Członek międzynarodowej grupy badawczej RRR Network.

Lista ważniejszych dzieł konserwatorsko-restauratorskich

Lista ważniejszych publikacji

Projekty naukowe i artystyczne