Prof. zw. dr hab. Iwona Szmelter

Opublikowano 20 października 2020

Prof. zw. dr hab. Iwona Małgorzata Szmelter – artystka konserwatorka dzieł sztuki, akademicka nauczycielka i badaczka, pracuje (od 1981r.) na Wydziale Konserwacji-restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gościnnie na Podyplomowych Studiach Muzeologicznych na Uniwersytecie Warszawskim(od 1997 r.) oraz Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu(od 2013 r.).

Specjalizacja – historia i teoria ochrony dziedzictwa sztuk wizualnych, metodologia i praktyka konserwacji-restauracji malarstwa na podłożach ruchomych, ochrona sztuki nowoczesnej i współczesnej wraz z konserwacją-restauracją i różnorodną rekonstrukcją. 

Edukacja: ukończyła Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, magisterium w specjalizacji „konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej” 1976, asystent-adiunkt w Muzeum Narodowym w Warszawie 1976-80;- studia podyplomowe na Uniwersytecie „La Sapienza” 1981 oraz staż w Istituto del Restauro w Rzymie 1981; stanowisko naukowo-dydaktyczne na WKiRDS w ASP w Warszawie od 1981 do dzisiaj; doktorat 1987;  habilitacja 1991;  tytuł profesora nauk o sztukach plastycznych z nominacji Prezydenta Rzeczypospolitej  w 1994; profesor zwyczajny dr hab. 2001; profesor badacz (scholar profesor) w Getty Research Institute w Los Angeles w 2007.

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

UDZIAŁ W KONSORCJACH I SIECIACH BADAWCZYCH

REFERATY WYGŁOSZONE NA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE I PRZEWODY DOKTORSKIE

WYSTAWY I PLENERY

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ