Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP – referaty na konferencjach

Opublikowano 21 października 2020

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

  1. Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe”, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa i ref. pt.: Cmentarz Powązkowski w Warszawie – otwarta księga problemów ochrony zabytków sztuki funeralnej. Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”.  Lublin, październik 2019 r. 
  2. 11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Toruń, 15 – 20.09.2008 r ref. pt.:: Study Of The Range And Effect Of Post-Erosion Changes In Pore Spaces On The Improvement Of Capillary Permeability In Royal MarblesThe Academy of Fine Arts, Warsaw, Międzynarodowa konferencja naukowa:„Stone 2008”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  wrzesień.2008 r.
  3. Nowoczesne metody konserwacji zabytków kamiennych .ref. pt.: Kościół Św. Krzyża w Warszawie- tajemnice i zagadki technologii XVII-XVIII w a współczesne rozwiązania konserwatorskie, Międzynarodowa konferencja naukowa. Uniwersytet  Mikołaja Kopernika w Toruniu: czerwiec 2002 r
  4. „ Ars Longa – Vita Brevis, Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki.  w zakresie „Znaczenie badań technologicznych w konserwacji dzieł sztuki” ref.pt: „Badania nad możliwością wykorzystania systemów kapilarnych do strukturalnej impregnacji i wzmacniania marmurów królewskich”. Międzynarodowa konferencja naukowa.  w  Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu .październik 2002 r
  5. 5th EC Conference, – Cultural Heritage Research: a Pan-European ChalIenge May 16 – 18, 2002, Cracow Poland; sesja posterowa, wykłady i prezentacje. Kraków maj 2002  r 
  6. Sztuka Konserwacji, ref.pt.: Osiemnastowieczna rzeźba św. Jana Nepomucena na Placu trzech Krzyży w Warszawie. Próba interpretacji zmian wietrzeniowych na podstawie poszerzonych badań konserwatorskich. 50-lecie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,  październik 1997 r,
  7. Konserwacja zabytkowych elewacji, ref. Pt.:: „Konserwacja detali wystroju rzeźbiarskiego z barokowo-klasycystycznej elewacji kościoła Św. Anny w Warszawie – problemy technologiczne”, PAN. Kraków, czerwiec 1996 r.