Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

Opublikowano 21 października 2020

Artysta plastyk konserwator-restaurator dzieł sztuki,

Specjalizacja: Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

Dziedzina : Rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne,

Magister: w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie , Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 1986, dyplom z wyróżnieniem rektorskim 

Doktorat / Kwal. I stopnia : w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki uzyskane w 2016 roku,

Od 1987 zatrudniony na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie, specjalność: konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury

Habilitacja: w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki uzyskana w 2014 r 

Tytuł profesora: nominacja na profesora ASP 2015 r

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE I PRZEWODY DOKTORSKIE

WYSTAWY I PLENERY