adi dr Rafał Nijak

Opublikowano 24 października 2020

Artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki.

Magister w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2009.

Doktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne, Wydział Grafiki ASP w Warszawie, tytuł pracy: „Przez Materię do wnętrza. Immanentne związki ciała i duszy”, Warszawa 2016.

Od lutego 2016 roku zatrudniony na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie, od października 2017 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego w Pracowni Technologii Pozłotnictwa oraz Kopii Miniatury.

Uprawia malarstwo, grafikę oraz rysunek. 

Pracuje w zawodzie konserwatora dzieł sztuki.