Anna Kowalik

Opublikowano 27 października 2020

Konserwator-restaurator dzieł sztuki, w szczególności sztuki nowoczesnej i współczesnej

Specjalizacja: Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej / Ochrona i Konserwacja Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

  • Doktorantka i asystentka prof. dr hab. Iwony Szmelter w Międzykatedralnej Pracowni NOVUM Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na WKiRDS ASP w Warszawie;
  • Założycielka i redaktor naczelna międzynarodowego czasopisma naukowego „ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art”;
  • Koordynatorka ds. Samorządu i Promocji Działalności Studenckiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z konserwacją interdyscyplinarnej sztuki nowoczesnej i współczesnej. Problematyce tej poświęciła liczne publikacje i wystąpienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Współpracuje w tym obszarze zarówno ze znaczącymi instytucjami państwowymi jak Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, jak i z prywatnymi kolekcjonerami. Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych. Ponadto zajmuje się szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa dóbr kultury. Reprezentowała jako młody naukowiec Europę Środkowo-Wschodnią podczas World Heritage Young Professionals Forum w Bahrajnie organizowanego przez UNESCO World Heritage Center.

W zdecydowanie dużej mierze zrealizowała prace konserwatorko-restauratorskie wraz z opracowaniem projektu, dokumentacji i wykonaniem badań fizyko-chemicznych dla prac autorstwa zarówno artystów zagranicznych: Mario Merz, Pinot Galizio, Carol Rama, Mario Sironi, Magneti Marelli Company, jak i artystów polskich: Alina Szapocznikow, Mirosław Bałka, Wojciech Fangor, Katarzyna Kozyra, Natalia Bażowska, Tomasz Osiński, Jan Dobkowski, Stefan Gierowski, Jan Tarasin, Aleksander Kobzdej, Jacek Sempoliński, Zbigniew Michotek, Władysław Hasior, Edward Krasiński, Teresa Pągowska, Jan Berdyszak, Wilhelm Sasnal, Ryszard Winiarski, Jarosław Modzelewski, Paweł Jarodzki, Maria Anto, Paweł Althamer, Włodzimierz Pawlak, Marek Szapiro, Marek Konieczny i inni.

PRZEWÓD DOKTORSKI

temat rozprawy doktorskiej:

Zagadnienia ochrony i konserwacji sztuki efemerycznej. Zachowanie dziedzictwa sztuki współczesnej XX-XXI wieku; – na podstawie sztuki w przestrzeni publicznej (studia przypadków w Warszawie)

promotor: prof. zw. dr hab. Iwona Szmelter

 

PROJEKTY NAUKOWE

ODBYTE KURSY I WARSZTATY

PUBLIKACJE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY

PRACA MAGISTERSKA

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

INNE DZIAŁANIA