Najlepszy dyplom z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Opublikowano 4 grudnia 2020

7 grudnia 2020 został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs na Najlepszy dyplom z kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki na uczelniach: ASP Kraków, UMK Toruń, ASP Warszawa  i ASP Wrocław.

Nasza absolwentka Magdalena Skarżyńska znalazła się wśród laureatów konkursu na najlepszy dyplom konserwatorski, Praca dotycząca konserwacji fliz holenderskich zajęła trzecie miejsce. Laureatce serdecznie gratulujemy i przypominamy film dotyczący dyplomu Magdaleny Skarżyńskiej opublikowany na naszym Instagramie: https://www.instagram.com/tv/CG65pzQnv1Z/…
 

Konkurs adresowany był do absolwentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ze wszystkich uczelni w Polsce kształcących na tym kierunku, w ramach jednolitych studiów magisterskich, tj. na: Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Krakowie, Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie oraz na Wydziale Ceramiki i Szkła w ASP we Wrocławiu.

Wśród osób zakwalifikowanych do konkursu znaleźli się: Magdalena Skarżyńska (Zespół fliz holenderskich, 1720 – 1730 r. Ściana wschodnia zakrystii Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie), Zdzisław Dębski („Chłopiec z łabędziem”, XIX wieczna kompozycja rzeźbiarska z Ogrodu Saskiego, autorstwa Teodora Kalidego), Karolina Wójcik (Konserwacja malowidła ściennego „Jan Chrzciciel, św. Zachariasz i Archanioł” w Starej Dongoli, Sudan),  Monika Dzik (Konserwacja i restauracja konserwatorska zabytkowego zwoju Tory z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie) z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP.

Głównym celem konkursu jest ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów, interdyscyplinarności kierunku i jej szczególnej specyfiki i zakresu działań. Dodatkowo wszyscy zakwalifikowani do konkursu będą mogli zaprezentować się na wystawie w 2021 roku, której towarzyszyć będzie przygotowany na tę okazję katalog. Konkurs i wystawa będą odbywać się cyklicznie co dwa lata na kolejnych, partycypujących w organizacji konkursu uczelniach, na których kształci się studentów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki – wyjaśnia dr hab. Michał Matuszczyk, prof. ASP we Wrocławiu, Komisarz główny konkursu i wystawy.

Organizatorem pierwszego konkursu na najlepszy dyplom z konserwacji i restauracji dzieł sztuki jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – Wydział Ceramiki i Szkła przy współudziale w/w Uczelni. Patronem konkursu i wystawy jest JM Rektor ASP we Wrocławiu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Miasta Wrocławia.