Kulista Pracownia Progresowa

Opublikowano 29 grudnia 2020

Koło Naukowe Kulistej Pracowni Progresowej działające na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest związane z pracownią Kompozycji Projektowej i Rysunku prof. Artura Krajewskiego. Tworzą go studenci zapisani do pracowni artystycznej, a razem z przewodniczącym i opiekunem są organizatorami i uczestnikami różnych spotkań i warsztatów. Jednym z głównych celów koła jest stworzenie środowiska pozwalającego studentom poznawać możliwe wiele innowacyjnych środków wypowiedzi artystycznej. Razem stwarzamy dodatkową płaszczyznę do spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy studentami, dlatego co roku zapraszamy Gościa Specjalnego, związanego z działalnością publiczną, artystyczną czy naukową. Są to spotkani z cyklu „Gość Specjalny/Special guest”. Ponadto ważnym zdaniem Koła jest promocja twórczości wszystkich studentów pracowni prof. Krajewskiego. Koło realizuje swoje cele poprzez różnego rodzaju spotkania dydaktyczne, prezentacje prac studentów w obrębie Akademii Sztuk Pięknych i poza nią, warsztaty, aktywność społeczność i artystyczną członków. Jesteśmy otwarci na nowe propozycję i jeśli Ty, studencie Wydziału Konserwacji jesteś zainteresowany tworzyć z nami grupę artystów…. dołącz do nas!

„Gość Specjalny” Matylda Damięcka

Happening Wigilijny „Choinka”

Wystawa „Warszawa plus Kraków równa się ASP”

Udział w wernisażu i koncercie pt. „Być jak Czesław Niemen” w Teatrze Polskim w Warszawie

Gość Specjalny” Borys Szyc

„Warszawa plus Kraków równa się ASP” Galeria Lunatyk

„Gość Specjalny” Rafał Olbiński

  • „Gość Specjalny” Mietek Szcześniak, wokalista, kompozytor i autor tekstów.
  • {2018} Wystawa „Rysujemy na TaBletkach”, Galeria Lunatyk
  • {2018} Wystawa „Rysujemy na TaBletkach”, Galeria Młodych Twórców, Łazienkowska w Warszawie