mgr Anna Gołębiowska

Opublikowano 29 grudnia 2020

Ania Gołębiowska studia w Katedrze Konserwacji Tkanin Zabytkowych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ukończyła w 2014 roku. Stopień magistra uzyskała za pracę pt. Zagadnienia związane z konserwacją obiektów z nićmi cypryjskimi na przykładzie konserwacji średniowiecznej preteksty krzyżowej z przedstawieniem Ukrzyżowania ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu pod kierunkiem prof. Heleny Hryszko. W trakcie studiów zaangażowana była w działalność Samorządu Studenckiego, Koła Naukowego oraz wiele wydziałowych i międzyuczelnianych inicjatyw, w tym organizację Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Krakowie. Brała udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus, spędziła jeden semestr na Metropolia University of Applied Sciences w Helsinkach. Po obronie pracy magisterskiej i przeprowadzce do Wielkiej Brytanii brała udział w rozmowie panelowej w ramach IIC 2015 Student&Emerging Conservator Conference- Making the transition, dzieląc się swoimi doświadczeniami studiowania i pracy w różnych krajach. Uczetniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach konserwatorskich, ostatnio prezentowała wraz z Jamie Robinson jeden z projektów na 7th International Mountmakers Forum IMF 2020

Po uzyskaniu dyplomu została członkinią zespołu pracującego nad konserwacją tkanin ściennych z Zamku w Łańcucie. Po zakończonym w 2015 roku projekcie podjęła pracę w prywatnej pracowni konserwacji Zenzie Tinker Conservation Ltd. w Brighton. Brała udział w wielu projektach, w tym Inspired by Knole- największym projekcie konserwatorskim National Trust, konserwacji i przygotowaniu do ponownej ekspozycji figur pogrzebowych królów, królowych i ważnych osób z brytyjskiej historii w otwartym w 2018 Queen’s Diamond Jubilee Galleries w Opactwie Westminsterskim, czy wystawie brytyjskiego modysty Stephen Jones Hats at the Royal Pavilion. Jako konserwatorka najbardziej interesuje się zagadnieniami wystawienniczymi oraz konserwacją ubiorów. Z tego względu brała udział w organizowanych przez ICON szkoleniach z zakresu kroju dla konserwatorów oraz wykorzystywania materiału Fosshape w wystawiennictwie.