mgr Anna Wąsek

Opublikowano 29 grudnia 2020

Absolwentka XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na specjalizacji Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej. Uzyskała stopień magistra w 2020 roku za pracę dyplomową pt. Kopia fragmentu obrazu „św. Anna samotrzeć ze św. Małgorzatą i Katarzyną” autorstwa mistrza z warty, datowanego na ok. 1520 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Rekonstrukcja brakujących elementów kompozycji. Wykonanie ramy dekoracyjnej, pod kierunkiem dr Mateusza Jasińskiego. Tematem pracy teoretycznej była: Problematyka konstrukcji XVII-wiecznych Polskich strojów dawnych, napisana pod kierunkiem dr Anny Rudzkiej.

W trakcie swoich studiów żywo angażowała się w życiu uczelni. W 2016 roku, będąc studentką III roku, objęła stanowisko przewodniczącego Koła Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury na WKiRDS Warszawskiego ASP, pełniąc tę rolę przez 3 lata, do końca VI roku studiów. W roku akademickim 2018/2019 zajmowała stanowisko asystenta stażysty w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego oraz w Katedrze Technik i Technologii Pozłotnictwa na WKiRDS Warszawskiego ASP, będąc jeszcze na VI roku studiów. Od 2016 do 2019 roku otrzymywała stypendium artystyczne. Brała udział w ponadprogramowych praktykach w Libanie w miejscowościach Enfeh, Barghoun i Saidat Alkhayit pod kierunkiem dr. hab Krzysztofa Chmielewskiego i mgr Diany Kułakowskiej.

Działalność artystyczna Anny Wąsek nie kończy się jednak na uczelni. W czasie wolnym, od kilku lat rozwija swoją pasję, którą jest tworzenie ubiorów historycznych. Wykonane prace prezentowane były na wielu wystawach, rekonstrukcjach i pokazach, między innymi: wystawa „Żupan, Jupka, Karabela – Wystawa Krawiectwa Historycznego” w siedzibie Związku Artystów Plastyków na ulicy Mazowieckiej w Warszawie; pokaz mody na IV i V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Jak sama przyznaje, w pracy tej, największą trudnością jest odpowiedni dobór materiałów i kroju tak, aby jak najdokładniej odwzorować stroje, które były noszone w XVI i XVII wieku.

Od 2018 roku współpracuje z firmą Croaton KRODS, gdzie ma możliwość pracy przy różnorodnych i ciekawych obiektach. Jak wspomina, szczególną dla niej konserwacją było zabezpieczenie i odnowienie projektu autorstwa Jana Henryka Rosena z 1936 r. Praca ta była wymagająca, ciekawa i nietypowa z wielu powodów. Jednym z problemów z jakimi trzeba było się zmierzyć był sam rozmiar obrazu (7.5 metra długości na 3 metry szerokości). Ciekawa, lecz problematyczna była również technika jego wykonania: węgiel, pastel, kreda i szlagmetal na dwukrotnie zdublowanej tekturze. Konserwacja ta zakończyła się wernisażem na Zamku Królewskim w Warszawie.
Swoje umiejętności wykorzystuje również tworząc kopie obrazów. Największą przyjemność czerpie z malarstwa z przełomu XIX i XX wieku. Obrazy tworzy dla siebie, ale również na zamówienie. Jej prace pojawiały się w różnych galeriach sztuki, jednakże największym zaszczytem była prezentacja swoich dzieł na wystawie „Pięć lat później” w siedzibie Związku Artystów Plastyków na ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Ponadto Anna Wąsek prowadzi zajęcia z szermierki historycznej, łucznictwa oraz krawiectwa historycznego na wakacyjnych obozach dla dzieci i młodzieży.

https://www.facebook.com/TrylogiaKrawiecka/
http://www.instagram.com/trylogia.krawiecka/
https://www.instagram.com/vonseck.art/