mgr Julia Miszczuk Küster

Opublikowano 29 grudnia 2020

Urodzona w Warszawie, absolwentka I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego na Bednarskiej.
Studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w latach 2003–2009 – specjalizacja: Konserwacja i Restauracja Starych Druków i Grafiki. Stopień naukowy magistra uzyskała za pracę Problemy związane z konserwacją i restauracją plakatu kolażu Policmajster Tagiejew ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie pod kierunkiem dr Weroniki Liszewskiej (praktyczna część pracy) oraz Technika i technologia litografii XIX i pierwszej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem farb (barwideł i spoiw), papierów oraz atramentów i ołówków stosowanych w tej technice pod kierunkiem dr. Jacka Tomaszewskiego (część teoretyczna). Aneks do dyplomu w pracowni rysunku pod kierunkiem dr. Grzegorza Stachańczyka. Praca magisterska otrzymała ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem. Podczas studiów odbyła staże i praktyki zawodowe, między innymi w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Rathgen Forschungslabor i Geheimes Staatsarchiv w Berlinie.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę jako wolny strzelec w prywatnym atelier konserwacji obiektów na podłożu papierowym pod kierunkiem Diplom-Restauratorin Kerstin Häussermann w Berlinie-Kreuzberg, gdzie zajmowała się między innymi restauracją ręcznie malowanych tapet z XVIII wieku, grafik oraz zabytkowych książek dla dzieci.

W latach 2010–2011 pracowała na stanowisku młodszego konserwatora w Muzeum Żydowskim w Berlinie (Judisches Museum Berlin), gdzie do jej zadań należała opieka nad nowopowstającym archiwum tej placówki oraz nad ekspozycją stałą, a także praca nad przygotowywaniem wystaw czasowych. Następnie objęła stanowisko konserwatora w kolońskim Archiwum Historycznym (Historisches Archiv der Stadt Köln), w której to instytucji wraz z międzynarodowym zespołem konserwatorek i konserwatorów papieru odpowiedzialna była za ratowanie zbiorów archiwalnych, które uległy ogromnym zniszczeniom na skutek zawalenia się siedziby Archiwum w 2009 roku. W latach 2012–2015 zajmowała się całościową konserwacją, restauracją i dokumentacją archiwaliów z epoki średniowiecza i renesansu, między innymi dokumentów pergaminowych, iluminowanych manuskryptów oraz pieczęci. Współpracowała również przy zbieraniu funduszy na wspófinansowanie tych projektów. Od 2015 do 2018 roku pełniła funkcję koordynatora pracy zespołu konserwatorów i asystentów Archiwum Historycznego, oraz zarządzała pracą dwóch zespołów konserwatorskich. Zadaniem pierwszego z nich była konserwacje prewencyjną zbiorów dokumentów pergaminowych Archiwum. Drugi projekt, rozwijany we współpracy z berlińskim Instututem Frauenhofera, skupiał się na odtworzeniu podartych i fragmentarycznie zachowanych dokumentów.

Od roku 2019 jest zatrudniona w kolońskim Muzeum Sztuki Użytkowej MAKK (Museum für Angewandte Kunst Köln), gdzie, jako pierwsza konserwatorka specjalizacji papier i skóra ma za zadanie opiekę nad zbiorami (m. in. plakatu, rycin ornamentalnych, grafiki) oraz współprzygotowanie wystaw, stworzenie od podstaw w tej instytucji pracowni konserwacji obiektów na podłożu papierowym oraz skóry.  \Od 2017 roku aktywna jako członkini zarządu stowarzyszenia zawodowego konserwatorów papieru IADA (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren).