Koło Miłośników Ikon

Opublikowano 30 grudnia 2020

 

Koło Miłośników Ikon zostało założone z myślą o zrzeszeniu osób zainteresowanych szeroko pojętą sztuką ikony. Chcemy poszerzać wiedzę konserwatorów nie tylko poprzez praktykę wykonywania ikon, ale także o podstawy teoretyczne: historię i teologię ikony.

Członkowie Koła uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

03.04.- 19.05. 2019. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej wystawa pt. "Pisanie ikon"

Ok. 30 ikon powstałych w czasie pięciu lat pracy studentów Akademii uczęszczających na zajęcia do Pracowni Technologii i Kopii Ikony w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zaprezentowanych było na wystawie pt. "Pisanie ikon" w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. 

03.04.- 19.05. 2019. Wydanie katalogu  pt. "Pisanie ikon"

Wystawie towarzyszył katalog, gdzie oprócz studenckich prac z kopii. Katalog powstał pod redakcją dr hab. Danuty Stępień. 

15.04.2019. Udział w audycji radiowej

Podczas wystawy pt. „Pisanie Ikon” odbył się wywiad z kuratorką wystawy dr hab. Danuty Stępień oraz studentką Grażyną Malcher. Rozmowa prowadzona była przez Magdalenę Miszewską z Audycji Kulturalnych, które są projektem realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Link do audycji: https://audycjekulturalne.pl/pisanie-ikon-wystawa/

  1. 05. 2019 – Warsztaty podczas Nocy Muzeów w Muzeum Archidiecezji w Warszawie

Podczas Nocy Muzeów pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz członkowie Koła Miłośników Ikon prowadzili warsztaty edukacyjne. Warsztaty podzielone zostały na cztery części. Pierwszy warsztat obejmował pisanie ikon oraz wykonywanie barwnych dekoracji na pozłocie.  Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z technikami pozłotniczymi, techniką enkaustyki oraz techniką repusu. 

11.09- 14.09. 2019- wyjazd naukowy do Lwowa

Uczestniczki koła naukowego odbyły wyjazd do Lwowa. Podczas trzydniowego pobytu uczestniczki odwiedziły Lwowską Narodową Akademię Sztuki oraz Gimnazjum. Uczestniczki  miały okazję poznać strukturę Akademii oraz odwiedzić pracownie: ceramiki artystycznej, projektowania kostiumów, rzemiosła drzewnego, metaloplastyki, konserwacji dzieł sztuki, malarstwa monumentalnego oraz rysunku. Podczas wizyty w Akademii nawiązane zostało wiele kontaktów i przyjaźni. Podczas pobytu we Lwowie uczestniczki miały okazję brać udział w balecie w Lwowskiej Operze pt. „ Symfonia tańca: Klasyka Światowa i Secesja” oraz zwiedzić gmach opery łącznie z główną kurtyną autorstwa Henryka Siemiradzkiego.  Podczas intensywnego czasu we Lwowie udało się również zwiedzić Pałac Potockich, Muzeum Ikon, Katedrę Ormiańską, Kaplice Bojmów, Katedrę Dominikańską , Bazylikę Archikatedralną, Prospekt Swobody, Cerkiew Wołoską, kościół św. Piotra i Pawła. Podczas krótkiego wyjazdu udało się zaczerpnąć ducha i klimat miasta.