koło naukowe ICAR

Opublikowano 30 grudnia 2020

Działania koła naukowego ICAR skupiają się wokół projektu czasopisma (https://icarthejournal.asp.waw.pl/) . Misją Czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć badawczych studentów i młodych absolwentów w zakresie szeroko rozumianej konserwacji i restauracji. „ICAR” ma stanowić międzynarodową platformę, dedykowaną studentom kierunków związanych z konserwacją i restauracją, a także młodym profesjonalistom, umożliwiającą rozpowszechnianie informacji oraz wymianę doświadczeń naukowych.

Oprócz publikacji czasopisma koło naukowe wraz redakcją ICARa we współpracy z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2017 roku zorganizowało międzynarodową konferencję “CaRE! Conservation and REstoration Conference” Partnerem konferencji była  State Academy of Fine Arts w Stuttgarcie.  Konferencja „CaRE!” odbyła się w dniach 11-12 maja 2017 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.