mgr Marta Doroszczyk

Opublikowano 30 grudnia 2020

Absolwentka WKiRDS, specjalizacja Konserwacja Tkanin Zabytkowych (2004-2010) oraz Warszawskiej Szkoły Reklamy (2018-2019). Stopień magistra uzyskała za pracę pt. “Konserwacja proporca ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” pod kierunkiem prof. Heleny Hryszko.

Zawsze żywo zainteresowana chemią, fizyką i analizą materiałową co doprowadziło do uzyskania stypendium w Smithsonian’s Museum Conservation Institute w Waszyngtonie w latach 2011-12. Realizowała tam projekt badawczy mający na celu ustalenie barwników i zapraw użytych w kolekcji tkanin z XIX w. metodami fluorescencji w promieniach Roentgena (XRF) oraz spektrofotometrii pod kierunkiem mgr. Mary Ballard. Wyniki badań zostały opublikowane w artykule pt. “Identification of Inorganic Colorants and Mordants in the Patricia Smith Melton Quilts Collection of the Smithsonian American Art Museum” (Mary W. Ballard, Marta Doroszczyk and Miriam Murphy, 28th CIETA Congress – Krefeld 2019).

Po powrocie z USA zajmuje się głównie grafiką komputerową oraz cyfrową rekonstrukcją i wizualizacją zabytków.