Badania historycznych technologii oraz technik tkackich i hafciarskich

Opublikowano 30 grudnia 2020

Badania historycznych technologii oraz technik tkackich i hafciarskich.
Zebranie i usystematyzowanie terminologii dotyczącej zabytkowych tekstyliów.
Opracowanie wzorca dokumentacji techniczno-technologicznej zabytkowych tkanin.

Celem zadania jest opracowanie metodyki badań zabytków tekstylnych i optymalnego schematu dokumentacji ich technologii i techniki wykonania. Istotnymi zagadnieniami podejmowanymi w ramach zadania są: analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych, poszukiwania podobieństw i różnic oraz zmian zachodzących w technikach tkackich i hafciarskich w zależności od miejsca i czasu powstania, a także upowszechnienie uzyskanych wyników badań i popularyzacja historycznych technik związanych z włókiennictwem.

Realizacja wyznaczonych celów pozwoli na rozwinięcie Pracowni Technologii i Technik Tkackich i Hafciarskich w ośrodek, gdzie istniałaby możliwość wszechstronnej, naukowej analizy oraz dokumentacji splotów tkackich, ściegów hafciarskich oraz badania innych technik wykonywania i zdobienia tekstyliów.

Dzięki kilkunastoletniej już kontynuacji zadania badawczego udało się zgromadzić szeroki materiał porównawczy w postaci wyników badań historycznych tekstyliów z różnych epok, o różnej proweniencji i technologii oraz technice wykonania. Sukcesywnie poszerzana i metodycznie gromadzona baza danych stanowi unikatowy i niezwykle ważny materiał, stanowiący punkt odniesienia we wszystkich pracach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych. Gromadzone informacje są niezwykle istotne przy datowaniu i określaniu pochodzenia tekstyliów, rozróżnieniu elementów pierwotnych i wtórnych oraz analizie przekształceń zaistniałych w badanych obiektach. Wzbogacą także wiedzę historyków, historyków sztuki i konserwatorów rzemiosła artystycznego. Ponadto rezultaty prowadzonych prac mogą stanowić podstawę do prowadzenia prób odtworzenia dawnych sposobów przygotowywania materiałów oraz wykonywania i zdobienia tkanin.

W ramach zadania badawczego została nawiązana współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji Dzieł Sztuki w zakresie zaawansowanych badań instrumentalnych. Z pracownikami naukowymi z tych placówek są przygotowywane artykuły prezentujące cząstkowe wyniki badań, publikowane w punktowanych czasopismach naukowych.

Zadanie realizowane w Katedrze Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych od 2008 roku.

Kierownika zadania badawczego:
Dr Monika Stachurska
Skład zespołu badawczego:
mgr Agnieszka Krzemińska-Maciejko, mgr Anna Konopko,
studenci Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych