Dr DOROTA DZIK-KRUSZELNICKA 

Opublikowano 1 stycznia 2021

Dr DOROTA DZIK-KRUSZELNICKA 

Konserwator-restaurator dzieł sztuki, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2004). W latach 2005-2007 konserwator w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W latach 2007-2020 konserwator w Muzeum Narodowym w Warszawie (Pracownia Konserwacji Obiektów na Papierze). Od 2011 roku zatrudniona w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Katedrze Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki, od 2019 roku na stanowisku adiunkta prowadzi Pracownię Technik i Technologii Opraw. 

 

Specjalizacja: Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki

Magister Sztuki w zakresie Konserwacji i Restauracji Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej. Tytuł uzyskany z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. Nr dyplomu 7319.

Praca dyplomowa pod kierunkiem dr Weroniki Liszewskiej – Konserwacja siedmiu drzeworytów japońskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Praca teoretyczna pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Lewickiej-Morawskiej – Recepcja sztuki japońskiej w prasie Warszawskiej w latach 1901-1913.

Aneks malarski u prof. Piotra Bogusławskiego z oceną bardzo dobrą.

Doktor sztuki  w dziedzinie Sztuk Plastycznych w dyscyplinie Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Praca doktorska WARSTWY CZASU, WARSTWY MATERII, WARSTWY ZNACZEŃ. Analiza funkcji, technik i treści. Konserwacja chińskiego przedstawienia Kobiety z dwójką dzieci z Pałacu w Wilanowie. Promotor Prof. ASP dr hab. Marzenna Ciechańska. Recenzenci: Prof. Elżbieta Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Leonard  Ogierman (Uniwersytet Śląski). Obroniona 29 listopada 2018 roku z oceną celującą.

 

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH.

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE

WYSTAWY I PLENERY