dr hab. Tytus Sawicki

Opublikowano 1 stycznia 2021

dr hab. Tytus Sawicki

Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Magister: w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, 1985 r.

Doktor: w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki – malarstwa i rzeźby polichromowanej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, tytuł pracy: Techniki zachodnioeuropejskiego malarstwa ściennego w XIX wieku, Warszawa 1993 r.

Habilitacja: w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie konserwacji dzieł sztuki, ASP w Warszawie, 2004 r., tytuł rozprawy habilitacyjnej –  Aspekty estetyczne  konserwacji malowideł ściennych, ujęcie historyczne

Tytuł profesora: nominacja na profesora  ASP – październik  2012 r.

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE 

WYSTAWY I PLENERY

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE