dr Katarzyna Górecka

Opublikowano 1 stycznia 2021

dr Katarzyna Górecka

specjalizacja: konserwacja malarstwa ściennego i sztalugowego 

magister historii, w 2004 r. ukończyła studia w Instytucie Historii UW

magister sztuki, w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa, w 2006 r. ukończyła studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.  

Doktor sztuki, praca doktorska pt.: Rozwiązanie konserwatorskie dla wielkoformatowego, nieplanarnego obrazu Mauritiusa Heinricha Lodera Pokłon Trzech Króli (XVIII w.) z katedry Saint-Aubain w Namur (Belgia) wsparte zdalnymi, optycznymi pomiarami i analizą deformacji podobrazia, dostosowanego do kształtu architektury pod kier. prof. dr hab. J. Szpor. Dysertacja otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Od 2006 r. asystent w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych WKiRDS ASP w Warszawie, od 2017 r. adiunkt. Prowadzi własne projekty badawcze i konserwatorskie w Polsce i za granicą, zajmuje się konserwacją malarstwa sztalugowego i ściennego.  

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH.

UDZIAŁ W KONSORCJACH I SIECIACH BADAWCZYCH