mgr Agnieszka Krzemińska-Maciejko

Opublikowano 1 stycznia 2021

mgr Agnieszka Krzemińska-Maciejko

Specjalizacja: Konserwacja i Restauracja Tkanin Zabytkowych

Magister sztuki w zakresie konserwacji i restauracji tkanin zabytkowych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2001 r., Nagroda w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, edycja 2001 za pracę magisterską 

Studia podyplomowe: analiza i dokumentacja zabytków tekstylnych, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, 2010-11 r.

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

WYSTAWY I PLENERY