mgr Diana Kułakowska

Opublikowano 1 stycznia 2021

mgr Diana Kułakowska

Specjalizacja: Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej

Magister w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (2017).

PROJEKTY NAUKOWE

Realizacja projektu badawczego pt. „Zastosowanie środków zagęszczających w oczyszczaniu kompozycji malarskich na różnych podłożach” (2019-2020), którego celem było wytypowanie nowych materiałów żelujących i emulgujących możliwych do zastosowania w oczyszczaniu dzieł sztuki.

Uczestnictwo w projekcie naukowo-konserwatorskim poświęconym średniowiecznemu malarstwu ściennemu w Północnym Libanie, prowadzonym przez dr. hab. Krzysztofa Chmielewskiego, prof. ASP (2018, 2019). W ramach projektu zrealizowano prace konserwatorskie i ratunkowe m.in. w kościele Mar Barbara w Barghoun, grocie Mar Semaan w Sakiyat al Khayt czy kościele Es-Sayyidat w miejscowości Kousba.

Uczestnictwo w projekcie studenckim „Tajemnice Odrzechowej” (koordynator studencki, edycja 2014 i 2015), poświęconym inwentaryzacji i popularyzacji dziedzictwa greckokatolickiego zgromadzonego w jednej z dawnych cerkwi na terenie wsi Odrzechowa (woj. Podkarpackie). Projekt został odznaczony wyróżnieniem w ministerialnym konkursie Struna w roku 2015 w kategorii „Projekt roku”.

Współorganizacja i uczestnictwo w projekcie inwentaryzacji historycznych pracowni rzeźbiarskich na Saskiej Kępie w Warszawie, realizowanym przy współpracy z Kołem Naukowym Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (2013-2014). Jednym z wydarzeń podsumowujących prace badawcze prowadzone przez zespoły studenckie był projekt „Piękne nieznajome – poznaj zapomnianych artystów Warszawy” zrealizowany w roku 2014 wspólnie z Fundacją Hereditas, dofinansowany z funduszy Miasta Stołecznego Warszawy.

LISTA PUBLIKACJI

Współautorstwo artykułu „Madonna Tronująca z Dzieciątkiem z kamienicy Rynek Starego Miasta 40, opublikowany w „Almanachu Warszawy” (2018)

Autorstwo posteru zaprezentowanego podczas konferencji „Conservation Ethics Today: Are our Conservation-Restoration Theories and Practice ready for the 21st Century?” (Florencja, 1-3.03.2018). Praca pt. You become responsible forever for what you’ve tamed. Caring for the art of the Others in the 21st century” koncentrowała się wokół zagadnień związanych z przystawalnością zachodnich koncepcji konserwatorskich w przypadku obiektów pochodzących z innych kręgów kulturowych. Rozważania zostały oparte na przykładzie konserwacji kongijskiej rzeźby nkisi nkondi, zrealizowanej w ramach pracy dyplomowej autorki.

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE 

Współautorstwo wystawy stałej w Otwartym Muzeum Fabryki Norblina w Warszawie (ścieżka dydaktyczna Maszyny i Urządzenia) (2019-w trakcie realizacji). Stworzenie treści ekspozycyjnej zostało poprzedzone kilkuletnimi badaniami nad zespołem zabytkowych maszyn, których efektem było również opracowanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjno-konserwatorskiej (wykonawca prac: Monument Service).

Współautorstwo konserwacji obrazu Włodzimierza Jana Zakrzewskiego „Obraz z dnia 19 kwietnia 1979”, pochodzącego z kolekcji Galerii Studio w Warszawie (2019). 

Współrealizacja transferu oraz konserwacji malowidła ściennego „Spotkanie Pańskie i Wprowadzenie do świątyni Najświętszej Bogurodzicy Marii” autorstwa Jerzego Nowosielskiego w cerkwi pw. św. Jana Klimaka w Warszawie (2019). Transfer malowidła został wymuszony z uwagi na konieczność przywrócenia pierwotnego układu architektonicznego dolnej cerkwi. Trudny dostęp do polichromii, a także troska o stworzenie jak najmniejszej ilości zniszczeń w trakcie przenoszenia malowidła stworzyła konieczność wykonania transferu metodą stacco a massello (tzn. wraz z murem).

Konserwacja przygotowująca prace Wandy Czełkowskiej do wystawy w galerii Piktogram w Warszawie (Wanda Czełkowska & Paul Czerlitzki: Betwixt, 23.02.2019 – 30.03.2019).

Współautorstwo projektu konserwatorskiego, powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej oraz prac konserwatorsko-restauratorskich dotyczących gotyckiego malowidła ściennego Madonna Tronująca z Dzieciątkiem, znajdującego się w siedzibie Muzeum Warszawy, ul. Rynek Starego Miasta 40 (2018, wykonawca prac: Monument Service). Kompozycja, choć zachowana fragmentarycznie, jest dziełem unikatowym w skali miasta i o niebagatelnej wartości historycznej, bowiem stanowi jeden z zaledwie dwóch przykładów malarskich dekoracji domów mieszczańskich średniowiecznej Warszawy, które przetrwały do czasów obecnych. Przeprowadzone w ramach projektu badania konserwatorskie pozwoliły na zrewidowanie dotychczas obowiązujących, błędnych koncepcji dotyczących kompozycji dzieła, a zrealizowane prace umożliwiły przywrócenie mu części utraconych wartości estetycznych. Nowe ustalenia zostały opublikowane w roku 2018 na łamach 12. tomu rocznika muzealnego Almanach Warszawy 

Współautorstwo projektu konserwatorskiego, realizacji konserwatorskiej oraz powykonawczej dokumentacji prac dotyczących obiektu sztuki współczesnej Elegia (1990) autorstwa Wandy Czełkowskiej. Dzieło to łączy w sobie cechy malarstwa, rzeźby i instalacji przestrzennej i stanowi jedną z ikonicznych prac tej polskiej dwudziestowiecznej artystki. Zrealizowany projekt poprzedzał ekspozycję pracy podczas wystawy Land of Lads, Land of Lashes. Rosemarie Castro – Wanda Czelkowska – Lydia Okumura, czynnej w dniach 25 czerwca 2018 – 11 sierpnia 2018 w Gallerie Thaddaeus Ropac w Londynie, nad którą opiekę kuratorską sprawowała Anke Kempkes. Zleceniodawcą prac była Fundacji Introspekcja Na Rzecz Badania i Prezentacji Twórczości Wandy Czełkowskiej. 

Współrealizacja prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele seminaryjnym w Gościkowie-Paradyżu (woj. lubuskie, 2014-2017, wykonawca prac: Gorek Restauro). Prace dotyczyły barokowego, drewnianego ołtarza głównego, datowanego na rok 1738, a w szczególności konserwacji i restauracji marmoryzacji oraz rzeźbiarskiej dekoracji ołtarza. 

Współrealizacja prac konserwatorsko-restauratorskich w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu (2014-2015, woj. lubuskie, główny wykonawca Gorek Restauro). Projekt dotyczył XVI-wiecznych malowideł ściennych odkrytych w prezbiterium oraz loży kolatorskiej kościoła, unikatowych w skali kraju nie tylko z uwagi na datowanie, lecz także świecką tematykę.

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ 

Wyróżnienie w konkursie SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa (edycja 2018) za pracę magisterską pt. „Konserwacja afrykańskiej rzeźby typu nkisi nkondi z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z uwzględnieniem problemów ekspozycyjnych” oraz „Konserwacja i restauracja obrazu Madonna z Dzieciątkiem, XVIII/XIX wiek, autor nieznany, własność prywatna”, których promotorką była dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP, a także części teoretycznej pt. „Minkisi minkondi – obiekty z pogranicza magii i sztuki. Historia, symbolika oraz technika i technologia wykonywania kongijskich fetyszów”, promotor st. wykł. Marek Machowski. 

Wyróżnienie dla studenckiego projektu „Tajemnice Odrzechowej” w konkursie Struna w kategorii „Projekt Roku 2015”, organizowanym przez Studencki Ruch Naukowy pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

REFERATY 

Referat poświęcony kongijskim rzeźbom minkisi minkondi („Minkisi minkondi – obiekty z pogranicza magii i sztuki”) wygłoszony w siedzibie ZPAP w Warszawie (grudzień 2017).

termin nadsyłania 15.10.2019