mgr Piotr Zambrzycki

Opublikowano 1 stycznia 2021

mgr Piotr Zambrzycki

Specjalizacja: Fotografia dokumentacyjna i specjalna ,badania konserwatorskie, termowizja,  teoria i praktyka konserwacji rzeźby i elementów architektury , rzeźba.

Magister: Magister sztuk pięknych w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby i elementów architektury, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 1986. 

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE, ARTYSTYCZNE I BADAWCZE

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH.

WYSTAWY I PLENERY