Anna Konopko

Opublikowano 2 stycznia 2021

as. mgr Anna Konopko
Specjalizacja: Konserwacja i restauracja tkanin, malarstwa oraz obiektów o charakterze interdyscyplinarnym
Magister w zakresie konserwacji i restauracji tkanin zabytkowych (2018) oraz konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej (2016), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Historia zatrudnienia:
1 października 2018 – obecnie – asystent w Katedrze Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych (pełen etat + ½ etatu w ramach godzin zleconych)
4 października 2017 – 30 września 2018 – referent techniczny w Katedrze Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych (pełen etat)

Zastępca Redaktora Naczelnego w międzynarodowym czasopiśmie specjalistycznym ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art, wydawanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie

PUBLIKACJE

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

WYSTAWY I PLENERY