Anna Zalewska-Falińska

Opublikowano 2 stycznia 2021

mgr Anna Zalewska-Falińska st. wykładowca

Konserwatorka dzieł sztuki. Wykładowca akademicki. Artysta plastyk.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ukończyła w 1984 roku pracą magisterską pod kierunkiem prof. Juliusza Bursze.

Nauczycielka akademicka warszawskiej ASP na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki od 1985 roku.    

Kierowniczka Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego w latach 2005-2016

Autorka prac konserwatorskich, kierowniczka zespołów konserwatorskich i współautorka ponad dwustu prac konserwatorskich z zakresu malarstwa sztalugowego na płótnie, drewnie, metalu, rzeźby drewnianej polichromowanej, prac z zakresu pozłotnictwa, rekonstrukcji malarskich w obrazach na płótnie, a także wykonawca wielu kopii technologicznych obrazów malarstwa polskiego i obcego. 

Najbardziej inspirujące, ulubione prace konserwatorskie to:
• konserwacja zespół 12 relikwiarzy skrzynkowych, złoconych, srebrzonych (4 barokowe, 8 rokokowych) z kościoła Przyklasztornego w Kartuzach
• prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu 26 złoconych medalionów z elewacji ogrodowych korpusu głównego Pałacu w Wilanowie
• konserwacja i restauracja złoceń na fasecie w sypialni Królowej Marysieńki w Muzeum Pałac w Wilanowie
• konserwacja obraz św. Maria Magdalena z XVIII wieku z Klasztorów Ojców Bazylianów w Warszawie
• konserwacja neogotyckiego, ażurowego, polichromowanego, ołtarzyka domowego z wizerunkiem Św. Rodziny
• rewaloryzacja złoceń insygnia godła narodowego Orła Białego w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Zajmuje się malarstwem, prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych m.in. w:
• Galeria Carlier Francja, 1989 rok
• Galeria Ars Polona, Dusseldorff 1990 rok
• The Polish Museum of America, Chicago 1992 rok
• Dom Polski, Berlin, 1994 rok
• Muzeum Okręgowe, Żyrardów, 1995 rok
• Galeria Praska, Warszawa, 1995 rok
• Muzeum Zamek, Sztumin, 1997 rok
• Hotel Gołębiewski, Białystok, 1998 rok
• Salon Sztuki Artibus, Warszawa, 1999 rok
• Gostyń, 2001 rok
• Stara Iwiczna, 2001 rok
• Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Warszawa, 2002 rok
• Dowództwo Garnizonu Wojsk, Warszawa, 2009 rok
• Muzeum Narodowe, Warszawie, 2009 rok
• Muzeum Okręgowe Zamek Królewski, Sandomierz, 2015 rok
• Dom Pielgrzyma, Studzianna, 2015 rok
• Pałac Henryka Sienkiewicza, Oblęgorek, 2016 rok
• Muzeum Mazowsza Zachodniego, Żyrardów, 2016 rok

Wystawy najnowsze

• Sanktuarium Św. Rodziny w Studziannej Poświętne, 2018 rok
• Jubileuszowa Wystawa Wykładowców Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2018 rok
• „Historyczne szkło w malarstwie” Galeria Manufaktura Szkła, Puck, 2019 rok
• „Kalejdoskop” Galeria Stara Prochownia, Warszawa 2020 rok
• „Salon Parametryczny+” Galeria Salon Akademii Centrum Praskie Koneser, Warszawa, 2020 rok
Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich m.in.:
• Gostyń 2001 rok, 2016 rok
• Międzyuczelniany Plener Studzianna- Poświętne 2014 rok
• Oblęgorek 2015 rok
• Międzyuczelniane Plenery Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki w Domu Pracy Twórczej „Alicja” w Sandomierzu w lata 2013-2019
• Jackowo Dolne, 2020 rok

Kuratorka i organizatorka kilkudziesięciu wystaw malarstwa prezentujących dorobek artystyczny i naukowo-dydaktyczny Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego m.in.:
• Muzeum Polskie w Ameryce Chicago, The Art of Polish Gothic Painting, 1992 rok
• Pałac Rzeczpospolitej Biblioteka Narodowa Warszawa: prezentacja prac studenckich kopii miniatur na pergaminie 2000/2001 rok
• Galeria „Rogatka Praska” Warszawa, wystawa „Wierna kopia”, 2004 rok
• Galeria „Steel Forrest”, Stara Papiernia Konstancin, wystawa „W cieniu Katedr”, 2006 rok
• Muzeum Polskie w Rapperswillu, wystawa: „Tajemnice warsztatu dawnych mistrzów”, 2008 rok
• Galeria „Forum”, Toruń, „Wystawa prac studentów Katedry Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych” 2009 rok
• Galeria „Traffic”, Warszawa, wystawa: „Od mistrzów średniowiecza po Jacka Malczewskiego”, 2010 rok
• Galeria „Traffic”, Warszawa, wystawa: „Dawni mistrzowie współcześni uczniowie” 2012 rok
• Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, wystawa: „Tajniki dawnego malarstwa” 2016 rok
• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu Zamek Królewski, wystawa: „Mistrzowie wczoraj i dziś”, 2015 rok,
• Galeria „Okno” w Starej Iwicznej, wystawa: „Piękno poza czasem”, 2015 rok
• Galeria „Manufaktura Szkła”, Puck, wystawa: „ Blask, światło i złoto”, 2018 rok

Nagrody:
Nagroda Rektorska II stopnia, prof. Jan Tarasin, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 1989 rok
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, rektor prof. Ksawery Piwocki, 2006 rok
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, rektor prof. Adam Myjak, 2015 rok