Jan Morzycki-Markowski

Opublikowano 2 stycznia 2021

Konserwator-restaurator dzieł sztuki

Specjalizacja: Konserwacja i restauracja malarstwa tablicowego i rzeźby drewnianej polichromowanej.

Magister w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, specjalność: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i restauracji Dzieł Sztuki.

Od 2009 zatrudniony na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie jako asystent w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej.

PUBLIKACJE

REALIZACJE KONSERWATORSKIE

REALIZACJE ARTYSTYCZNE

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

WYSTAWY I PLENERY