Anna Julia Tomkowska

Opublikowano 3 stycznia 2021

mgr Anna Julia Tomkowska
Specjalizacja: teoria i praktyka konserwacji rzeźby i elementów architektury oraz obiektów archeologicznych
Magister: Magister sztuk pięknych w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby i elementów architektury, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2011. Temat pracy pt.: „Problem odtworzenia przekazu działa w świetle Konserwacji Zabezpieczającej oraz wykonania pełnej rekonstrukcji obiektu „Burdygiel – Kostium do Sztuki S. I. Witkiewicza „Wariat i Zakonnica” autorstwa Tadeusza Kantora z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi”. Praca wyróżniona w konkursie Coming OuT Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2011.

PROJEKTY NAUKOWELISTA PUBLIKACJI
ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE, ARTYSTYCZNE I BADAWCZE
REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH
UDZIAŁ W KONSORCJACH I SIECIACH BADAWCZYCH
WYSTAWY I PLENERY