Kamila Załęska

Opublikowano 3 stycznia 2021

mgr inż. Kamila Załęska

– absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

– studia podyplomowe „Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 2015/2016

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

WYBRANE PRACE BADAWCZE