Katarzyna Beck

Opublikowano 3 stycznia 2021

mgr Katarzyna Beck

Konserwacja malarstwa oraz rzeźby drewnianej polichromowanej.

2014 r. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej.

Temat pracy praktycznej: KONSERWACJA IKONY „ŚW. JAN CHRZCICIEL” namalowanej na starszym malowidle przedstawiającym tego samego Świętego. Rozdzielenie ikon i transfer wierzchniej na nowe podobrazie”. Promotor Prof. dr hab. M. Lubryczyńska.

Temat pracy teoretycznej: TRANSFER I ROZWARSTWIANIE MALOWIDEŁ W UJĘCIU HISTORYCZNYM.

Pracuje na stanowisku asystenta konserwatorskiego w Pracowni Konserwacji Rzeźby i Malarstwa na Drewnie w Muzeum Narodowym w Warszawie.

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE
MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ
WYSTAWY I PLENERY