Katarzyna Pisarska

Opublikowano 3 stycznia 2021

Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej

Magister w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (2017, dyplom z wyróżnieniem)

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE
MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ
WYSTAWY I PLENERY