Magdalena Skarżyńska

Opublikowano 3 stycznia 2021

Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej, konserwacja i restauracja ceramiki

Magister historii sztuki, Uniwersytet Warszawski, 2015

Magister w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, 2019

Od 2020 wykładowca w Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie; konserwator dzieł sztuki w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

PROJEKTY NAUKOWE
ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE
REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH
WYSTAWY I PLENERY